Otrzymaj wycenę

Dania: Rozliczenie roczne firmy

Jesteś właścicielem przedsiębiorstwa w Danii? Dobrze trafiłeś! Na tej stronie znajdziesz niezbędne informacje dotyczące rozliczenia Twojej firmy. Dowiesz się jak wykonać rozliczenie dotyczące rodzaju działalności, którą prowadzisz, jakie dokumenty przygotować, jakich terminów przestrzegać i wreszcie, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać.

Rozliczenie roczne firm w Danii - informacje wstępne

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się prowadzić w Danii własną działalność gospodarczą, mają pełny obowiązek podatkowy, czyli muszą złożyć roczną deklarację podatkową do duńskiego fiskusa, uwzględniając wszystkie dochody, zarówno te z Danii, jak i te z zagranicy (biorąc pod uwagę umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania). Rozliczenia najczęściej dokonuje się drogą elektroniczną, przez stronę www.skat.dk. Trzeba jednak pamiętać, że niezbędny jest wcześniej zamówiony kod NemID lub Tastselv oraz CPR (Personnummer) nadawany przez Urząd Celno-Podatkowy. Chcąc sprawdzić swoje rozliczenie, należy na stronie indywidualnego konta SKAT kliknąć formułę Se årsopgørelsen. Aby nanieść korektę i uwzględnić ulgi podatkowe, trzeba kliknąć formułę Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Rozliczenie roczne firmy w Danii

Ulgi podatkowe i odliczenia od podatku

Poza nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, jako osoba prowadząca w Danii działalność gospodarczą, masz także prawo do osobistej ulgi podatkowej - Personfradrag, której wysokość jest co roku ustalana indywidualnie.
Możesz także skorzystać z innych ulg podatkowych, m.in.:
- ulgi z tytułu wynajmu mieszkania w Danii (potwierdzonej umową najmu),
- ulgi z tytułu opłat za media w wynajmowanym mieszkaniu (potwierdzonej rachunkami lub potwierdzeniami przelewów bankowych),
- ulgi z tytułu kosztów podróży (potwierdzonej np. biletami).

Warto pamiętać, że od podatku można odliczyć składki emerytalne i ubezpieczeniowe, alimenty na dzieci, a także koszty dojazdu do pracy i wyżywienia. Jednak SKAT w ciągu siedmiu lat może sprawdzić, czy zadeklarowane wydatki mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. W związku z tym, właściciele firm w Danii muszą przez ten okres magazynować dokumentację potwierdzającą prawdziwość zeznań podatkowych, które złożyli.

Chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach w Danii? Zapoznaj się z tym artykułem.

Podatek VAT

Właściciele muszą zarejestrować swoją duńską firmę jako płatnika VAT do ośmiu dni przed rozpoczęciem działalności. Obowiązek rejestracji dotyczy także wszystkich przedsiębiorstw, których roczne obroty są większe niż 50 tys. koron duńskich. Rejestracji można dokonać drogą elektroniczną - przez stronę RUT, czyli Rejestru Usługodawców Zagranicznych (virk.dk).

25-procentowy podatek VAT mają obowiązek opłacać wszelkie przedsiębiorstwa sprzedające w Danii usługi bądź towary. Stawka podstawowa duńskiego podatku VAT to 25%. Warto zaznaczyć, że z tego podatku firmy także muszą się rozliczyć w rocznej deklaracji podatkowej.

Duńskie firmy mogą skorzystać z procedury odwrotnego obciążenia. Polega ona na tym, że nabywca usługi przerzuca na siebie rozliczenie podatku VAT, tym samym odciążając sprzedawcę usługi z tego obowiązku. W praktyce wygląda to tak, że spółki zagraniczne, które chcą sprzedawać towary i usługi duńskim przedsiębiorstwom, nie muszą pobierać duńskiego podatku VAT. Wówczas nie trzeba uwzględnić podatku na fakturze. Należy wpisać jedynie wartość netto towaru lub usługi, a potem użyć gotowej formuły np. Reversed charge (oznaczającej, że to nabywca powinien naliczyć i opłacić VAT) oraz wpisać numer rejestracyjny nabywcy (CVR lub SE-nummer).

Roczne rozliczenie firmy w Danii - niezbędne dokumenty

Każdy właściciel duńskiej firmy ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej do duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego. W przypadku zatrudniania pracowników, musi on zadbać także o to, by otrzymali oni wszystkiego dokumenty niezbędne do rocznego rozliczenia podatkowego.

Tutaj znajdziesz nasz artykuł, w którym dowiesz się więcej na temat prowadzenia firmy w Danii.

Pojęcia, które można znaleźć w dokumentach związanych z rozliczeniem

- AM-bidrag - składka na Fundusz Pracy (8%),
- Befordringsfradrag - ulga za transport do miejsca pracy,
- Beregnet skat - naliczony podatek,
- Beskæftigelsesfradrag - ulga z tytułu pracy,
- Bundskat - podatek dolny (8%),
- Eget pensionsbidrag - własna część składki emerytalnej (5%),
- Ejendomsværdiskat - podatek od nieruchomości,
- Fradrag - odliczana ulga podatkowa,
- Kapitalindkomst - dochód kapitałowy (zysk z odsetek po odjęciu kosztów odsetkowych),
- Kommuneskat - podatek gminny (municypalny),
- Ligningsmæssige fradrag - ulga z tytułu podatku municypalnego i zdrowotnego,
- Lønindkomst - przychód z tytułu pracy (wraz z samochodem/telefonem firmowym),
- Personalegoder - dodatki pracownicze,
- Personfradrag bundskat - kwota wolna od podatku dolnego,
- Personfradrag kommuneskat, czyli kwota wolna od podatku municypalnego,
- Personlig indkomst - przychód osobisty z pracy (uwzględnia takie ulgi jak zasiłki oraz składki),
- Renteindtægter - zysk z odsetek,
- Renteudgifter - koszty odsetek,
- Skatteberegning - obliczenie podatku,
- Skattepligtig indkomst - dochód do opodatkowania,
- Skrå skatteloft - górna granica podatku do gminy oraz do państwa (nie uwzględnia składki na Fundusz Pracy i podatku kościelnego),
- Sundhedsbidrag - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- Topskat - najwyższy próg podatkowy (15%).

Roczne rozliczenie firmy w Danii - terminy

- Do 1 lipca - duńscy przedsiębiorcy (oraz duńscy nierezydenci podatkowi), którzy prowadzą na terenie Danii własną działalność gospodarczą. Dokument - Årsopgørelse, który zawiera decyzję podatkową, otrzymają oni po 2 lipca. - Od 1 marca do 1 maja - osoby, które mają ograniczony obowiązek podatkowy oraz duńscy rezydenci podatkowi. - Od 1 marca do 1 czerwca - osoby, które za poprzedni rok podatkowy chcą się rozliczyć z małżonkiem (a co za tym idzie, skorzystać z ulgi podatkowej Cross Border).

Roczne rozliczenie firmy w Danii - rodzaje

Rodzaj rocznego rozliczenia podatkowego firmy w Danii zależy od formy działalności gospodarczej. W związku z tym, przedsiębiorca, jeszcze przed założeniem firmy w Danii, powinien zastanowić się, która forma działalności, a co się z tym wiąże, która forma opodatkowania i rocznego rozliczenia będzie dla niego odpowiednia (a przy tym, zgodna z jego oczekiwaniami oraz możliwościami). Rozliczenie roczne firmy w Danii - obowiązek rozliczenia

Rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Danii

Jeszcze przed założeniem firmy jednoosobowej na terenie Danii, musisz wybrać rodzaj opodatkowania swojej działalności. Masz do wyboru jedną z trzech opcji:

- płatność podatku jak każda osoba fizyczna w Danii,
- płatność części podatku jako dochodu kapitałowego, a części jako przychodu osoby fizycznej,
- płatność na warunkach Virksomhedsordning, czyli ustawy o duńskich przedsiębiorcach.

Najczęściej zdarza się tak, że przychody z prowadzenia firmy jednoosobowej, uważa się za przychody właściciela firmy. W związku z tym, formalności ulegają uproszczeniu i należy złożyć tylko jedno zeznanie podatkowe.

Jeżeli chcesz rozliczyć podatek drogą elektroniczną, musisz wcześniej zamówić specjalny, ośmiocyfrowy kod - TastSelv-kode, który umożliwia dostęp do informacji podatkowych. Możesz to zrobić poprzez stronę www.tastselv.skat.dk. Tak jak każdy duński podatnik, powinieneś ze SKAT-u dostać formularz zeznania podatkowego (Selvangivelse), a po terminowym rozliczeniu (do 1 lipca) - decyzję podatkową (Årsopgørelse). Roczne rozliczenie biznesu w Danii - odpis kosztów Trzeba jednak pamiętać, że dokumentacja potwierdzająca ulgi uwzględnione w zeznaniu podatkowym powinna być przechowywana przez przedsiębiorców przez pięć lat.

Rozliczenie duńskich spółek

Właściciele duńskich spółek mają obowiązek opłacania 22-procentowego podatku od osób prawnych (CIT). Jednak jeśli roczne obroty przekroczą 50 tysięcy koron duńskich, to wysokość tego podatku wzrasta do 25%.

Podatek dochodowy od duńskich spółek dotyczy ich całkowitego dochodu (włącznie z dochodem od nieruchomości i kapitału). Właściciele spółek ze SKAT-u otrzymują formularz zeznania podatkowego (Selvangivelse). Mają obowiązek uzupełnić go uwzględniając wszystkie ulgi i odliczenia, a następnie złożyć przez stronę internetową www.skat.dk. Muszą to zrobić do 1 lipca. Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować karami finansowymi (nawet do 2,5 tys. koron).

Więcej na temat księgowości w Danii możesz się dowiedzieć w tym artykule.

Spółka jawna (Interesselskab - I/S)

Rodzaj rozliczenia dotyczący tej formy działalności gospodarczej, tak jak w przypadku samozatrudnienia, zależy od formy opodatkowania, którą, jeszcze przed założeniem firmy, wybrał właściciel. Przypomnijmy, że do wyboru jest jedna z trzech możliwości opodatkowania: rozliczenie roczne firmy Dania - opodatkowanie firmy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS) oraz spółka akcyjna (Aktieselskab - A/S)

Takie spółki uważane są za podmioty fizyczne. W związku z tym, właściciele nie muszą odpowiadać własnym majątkiem za ich zobowiązania. Odpowiedzialność została ograniczona jedynie do udziałów w kapitale. Rozliczenie tych spółek przebiega według duńskiej ustawy o spółkach. Nie podlegają jej udziałowcy, co oznacza, że mają oni obowiązek rozliczenia się od uzyskanego przychodu (wynagrodzenia), jeśli je otrzymują.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Iværksætterselskab - IVS

Ten rodzaj spółki jest podmiotem fizycznym, więc opodatkowanie także odbywa się wg prawa o spółkach (nie podlegają mu właściciele IVS). Co więcej, według prawa, spółka ta musi co roku sporządzać jawne sprawozdania finansowe.

FAQ

1. Gdzie wnioskować o duńskie NemID?
- w banku (jeśli posiadasz bankowość internetową),
- w punkcie pomocy mieszkańcom (potrzebny będzie dowód tożsamości, numer CPR oraz wypełnienie specjalnego kwestionariusza),
- na stronie www.nemid.nu (dla osób zameldowanych w Danii, posiadających prawo jazdy w tym kraju lub ważny paszport)

2. Czym jest NemKonto?
NemKonto to rachunek bankowy, na który wypłacane są wszelkie należności z duńskich instytucji publicznych np. zwrot podatku z urzędu skarbowego czy wypłaty z funduszu wakacyjnego (feriepenge). Każdy może wybrać, które konto bankowe będzie wskazane jako NemKonto. Warto pamiętać, że może nim być polskie konto bankowe.

3. Czym jest kod Tastselv?
Tastselv umożliwia zalogowanie na stronie duńskiego urzędu skarbowego SKAT, a co za tym idzie, złożenie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną. Kod Tastselv można zamówić bezpłatnie na stronie tastselv.skat.dk/borger/bestilkode.

4. Jakie są terminy rozliczenia ze SKAT-em w Danii?
Do 1 maja muszą złożyć zeznanie podatkowe za poprzedni rok osoby zatrudnione i duńscy rezydenci. Z kolei do 1 lipca muszą rozliczyć się duńscy przedsiębiorcy. Za niezłożenie deklaracji podatkowej może grozić kara finansowa nawet do 5 tys. koron duńskich.

5. Jakie strony internetowe mogą być przydatne dla przedsiębiorcy w Danii?
a. strona duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego - Skattestyrelsen, skat.dk,
b. strona duńskiego Urzędu ds. Cudzoziemców - Udlændingestyrelsen, nyidanmark.dk,
c. strona duńskiego Ministerstwa ds. Zatrudnienia - Beskæftigelsesministeriet, workindenmark.dk,
d. strona serwisu informacyjnego dla cudzoziemców - International Citizen Service, icitizen.dk,
e. strona Borger.dk, lifeindenmark.dk.

6. Czym jest begrænset skattepligt?
Begrænset skattepligt to ograniczony obowiązek podatkowy. Są nim objęte najczęściej osoby, które pracują w Danii, lecz przez większą część roku zamieszkują w innym państwie oraz osoby, które posiadają umowę o pracę na czas określony.

7. Kogo obejmuje nieograniczony obowiązek podatkowy w Danii?
Nieograniczony obowiązek podatkowy obejmuje osoby zatrudnione w Danii, które posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony.

8. Jakie są stawki duńskiego podatku dochodowego?
- 8% dla dochodów poniżej 50 217 DKK,
- 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558,043 DKK,
- 56,5% dla dochodów powyżej 558,043 DKK.

9. Ile wynosi maksymalne opodatkowanie dochodu w Danii?
Zgodnie z prawem, duński przedsiębiorca za poprzedni rok podatkowy nie może zapłacić wyższego podatku niż 51,5%.

10. Czym jest Selvangivelse?
Selvangivelse to formularz zeznania podatkowego, który każdy podatnik otrzymuje ze SKAT-u na adres podany przy rejestracji.

11. Co to jest Årsopgørelse?
To duński odpowiednik dokumentu nazywanego decyzją podatkową, który zawiera kwoty zwrotu podatku lub ewentualnej dopłaty. Urząd skarbowy przesyła go zazwyczaj po 2 lipca.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

22 odpowiedzi na artykuł "Rozliczenie roczne firmy Dania"

revor74
rozliczenie podatku firma Dania ile wynosi?
ODPOWIEDZ
Aniee33
rozliczenie podatku biznes Dania - duńscy przedsiębiorcy, którzy decydują się na założenie i prowadzenie spółek w Danii mają obowiązek opłacać podatek od osób prawnych – 22-procentowy CIT.
nemo34
jak rozliczyć firmę w Danii?
ODPOWIEDZ
FilipW
Jako duński przedsiębiorca roczne rozliczenie możesz zrobić drogą elektroniczną, przez stronę internetową www.skat.dk, przy użyciu, wcześniej zamówionego specjalnego kodu NemID lub Tastselv
Jowita
Cześć, rozliczenie roczne przedsiębiorstwa Dania pomoże ktoś?
ODPOWIEDZ
JanekP
Hej Jowita - ja Ci pomogę w duńskie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa. Podasz jakiś kontakt do siebie?
Antek833
duńskie rozliczenie roczne firmy już mi przyszło, że wszystko jest w porządku. :)
ODPOWIEDZ
Radd
A mi duńskie rozliczenie roczne biznesu miałem z nim małe problemy, ale już jest ok. :)
Jurek83
rozliczenie roczne firmy Dania bardzo łatwo to rozliczyć. Myślałem, że gorzej rozliczenie roczne firmy w Danii przebiega. :D
ODPOWIEDZ
Tees
Ktoś coś pomoże w rozliczenie roczne biznesu Dania?
Yan38
rozliczenie roczne biznesu w Danii robiła mi ekipa z atrum.dk polecam gorąco !
Jupi3443
duńskie rozliczenie roczne do kiedy trzeba składać?
ODPOWIEDZ
ryba833
rozliczenie roczne w Danii, chyba składa się do 1 Maja, ale nie jestem pewny
Werka22
Ktoś tu robi rozliczenia podatkowe firm Dania?
ODPOWIEDZ
Stefcio
rozliczenie roczne Dania - polecam ragnum.dk
PerDen66
Robię rozliczenia podatkowe firm Dania, zostaw mail, to wyślę ofertę
ODPOWIEDZ
Qubek
Dania rozliczenie roczne jestem zainteresowany! :)
Zwrot podatku Dania
przysługuje mi zwrot jak pracowałam pół roku w Danii i wróciłam do Polski ???
ODPOWIEDZ
chriss23
Dania rozliczenia firm, ktoś robi???
ODPOWIEDZ
danielY
program sam robi hahah
domino77
w sumie to banalnie proste jest roczne rozliczenie, mogę pomóc hehe
Jasiek35
jak rozliczyć firmę Dania, panowie, panie pomożecie jakoś? :D
Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.