Otrzymaj wycenę

Duńskie podatki

Wstęp

Podatki w Danii są jednymi w najwyższych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Jednocześnie mają charakter progresywny - ich wysokość zależy od wysokości dochodów. Wielu uważa duński system podatkowy za bardzo rozbudowany, ponieważ istnieje wiele rodzajów podatków.

Podatki w Danii i ich stawki zależą od stanowiska, które zajmuje dana osoba. Przykładowo: pracownik przedsiębiorstwa i osoba pracująca na własny rachunek rozliczają się na zasadach dla osób fizycznych. Jednak bez względu na to, czym zajmujesz się w Danii, na tej stronie znajdziesz wszelkie niezbędne informacje o podatkach, które obowiązują w tym kraju.

Duński system podatkowy

Na duński system podatkowy składają się:
1. podatki bezpośrednie (składki emerytalne, pracownicze, na ubezpieczenie zdrowotne (sundhedsbidrag), podatek kościelny (kirkeskat), podatek miejski (kommuneskat), podatek od wynajmu zagranicznej siły roboczej do pracy na terenie Danii podatek, który jest odliczany od źródła dochodu u osób fizycznych i prawnych, podatek, który nie jest odliczany od źródła dochodu, podatek gruntowy (od nieruchomości), podatek od wartości nieruchomości);
2. podatki pośrednie (cło, akcyza (punktafgift), VAT (moms), podatki środowiskowe).

Opodatkowaniu w Danii podlegają dochody z poprzedniego 12-miesięcznego roku (kalendarzowego lub innego). Najczęściej wybierana jest opcja rozliczenia internetowego - na stronie, przez stronę www.skat.dk (zarówno jeśli chodzi o podatek dochodowy, jak i VAT). Do tego potrzebne jest Tastselv, ewentualnie NemID, oraz obowiązkowo numer CPR (wnioskuje się o niego w duńskim Urzędzie Celno-Podatkowym). Rozliczyć trzeba się do 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Jeżeli zakończy się on między 1 lutego a 31 marca, to deklarację podatkową trzeba złożyć do 1 sierpnia, a podatek opłacić 20 marca i 20 listopada.

Chcesz dowiedzieć się więcej o księgowości w Danii? Zapoznaj się z tym artykułem. Duńskie podatki a obowiązek podatkowy Warto przypomnieć, że według duńskiego prawa, obowiązek podatkowy łączy się z rezydencją podatkową. Duńscy rezydenci podatkowi to osoby, które przebywają na terenie Danii dłużej niż pół roku oraz osoby mieszkające tam na stałe. Mają oni obowiązek płacić w Danii podatki nie tylko od swojego dochodu uzyskanego na terenie tego kraju, ale też od dochodu spoza granic (jeśli taki posiadają).

Samozatrudnienie - podatki

Właściciel firmy jednoosobowej ma do wyboru jedną z trzech opcji opodatkowania swojej działalności:
- opodatkowanie jak u normalnych pracowników w duńskich firmach;
- opodatkowanie części jako dochód kapitałowy, części jako dochód prywatny (na zasadach ustawy o kapitale zakładowym);
- opodatkowanie na zasadach ustawy o przedsiębiorstwach w Danii.

Osoby pracujące na własny rachunek zazwyczaj uznają dochody swojej firmy za swoje osobiste dochody. Taką opcję preferuje większość osób, ponieważ dzięki temu mogą rozliczać się tylko raz.

Więcej na temat prowadzenia duńskiej firmy możesz się dowiedzieć w tym artykule.

Podatek CIT

Duński podatek CIT stanowi około 8% wszystkich podatków na terenie Danii. Podstawą do jego naliczania są dochody duńskich przedsiębiorstw (włączając w to dochody kapitałowe). W przypadku duńskiej spółki obowiązuje 22-procentowy CIT (podatek od osób prawnych). Jednak gdy roczny dochód firmy w Danii przekroczy sumę pięćdziesięciu tysięcy koron, to prawo nazywa je płatnikiem 25-procentowego podatku VAT.

Podatek VAT

25-procentowy podatek VAT mają obowiązek opłacać wszelkie przedsiębiorstwa sprzedające w Danii usługi lub towary. Jest to jednolity podatek od wartości dodanej, dodawany do ceny usług oraz towarów. Warto zaznaczyć, że z tego podatku firmy także muszą się rozliczyć w rocznej deklaracji podatkowej. Podatek w Danii - zwolnienie z podatku Zniwelowana stawka podatku VAT - 0%, obejmuje takie usługi jak: bankowość, sprzedaż lub wynajem nieruchomości (z dostawą energii, wody i gazu), transakcje ubezpieczeniowe, działalność kulturalna edukacja i opieka medyczna.

Właściciele muszą zarejestrować swoją duńską firmę jako płatnika VAT do ośmiu dni przed rozpoczęciem działalności. Obowiązek rejestracji dotyczy także wszystkich przedsiębiorstw, których roczne obroty są większe niż 50 tys. koron duńskich. Rejestracji można dokonać drogą elektroniczną - przez stronę RUT, czyli Rejestru Usługodawców Zagranicznych (virk.dk).

Duńskie firmy mogą skorzystać z procedury odwrotnego obciążenia. Polega ona na tym, że nabywca usługi przerzuca na siebie rozliczenie podatku VAT, tym samym odciążając sprzedawcę usługi z tego obowiązku. W praktyce wygląda to tak, że spółki zagraniczne, które chcą sprzedawać towary i usługi duńskim przedsiębiorstwom, nie muszą pobierać duńskiego podatku VAT. Wówczas nie trzeba uwzględnić podatku na fakturze. Należy wpisać jedynie wartość netto towaru lub usługi, a potem użyć gotowej formuły np. Reversed charge (oznaczającej, że to nabywca powinien naliczyć i opłacić VAT) oraz wpisać numer rejestracyjny nabywcy (CVR lub SE-nummer).

Akcyza

Chociaż Dania wprowadziła wiele własnych podatków akcyzowych, to duński podatek akcyzowy (punktafgift) nadal jest nakładany na towary zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Akcyza (stawki zróżnicowane) obejmuje m.in.: energię elektryczną, alkohole (w tym wina i piwo), czekoladę, gaz ziemny i płynny, kawę i herbatę, tytoń do żucia, papierosy, tabakę oraz tytoń fajkowy, opony samochodowe, wyroby cukiernicze, cygara, cygaretki i cygara hawajskie, a także bibułki papierosowe.

Duński pracownik - podatki

W Danii obowiązuje podatek dochodowy, który składa się z 3 progów (podstawowego, średniego oraz najwyższego). W praktyce wygląda to następująco:
- 8% dla dochodów niższych niż 50 217 koron duńskich,
- 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558,043 koron duńskich,
- 56,5% dla dochodów wyższych niż 558,043 koron duńskich. podatki w Danii - duński podatek dochodowy W Danii sprawy związane z deklaracjami podatkowymi, dokumentami i terminami, najlepiej załatwiać online, przez stronę duńskiego Urzędu Skarbowego (www.skat.dk). Aby rozliczyć podatek drogą internetową, należy wcześniej zamówić specjalny kod - TastSelv-kode (najlepiej przed stronę www.tastselv.skat.dk). Składa się on z ośmiu cyfr i jest jednocześnie hasłem do systemu. Indywidualny kod TastSelv-kode (lub NemID) zapewnia dostęp do własnych informacji podatkowych.

Przedsiębiorcy (oraz duńscy nierezydenci podatkowi), którzy prowadzą na terenie Danii własną działalność gospodarczą, muszą dokonać rozliczenia do 1 lipca. Dokument - Årsopgørelse, który zawiera decyzję podatkową, otrzymają oni po 2 lipca.

Tutaj znajdziesz nasz artykuł, w którym dowiesz się więcej na temat rozliczeń rocznych firm w Danii.

Dania - ulgi podatkowe

Dania daje właścicielom firm oraz pracownikom prawo do wielu ulg podatkowych. Osoba prowadząca w Danii działalność może skorzystać z osobistej ulgi podatkowej - Personfradrag, której wysokość jest co roku ustalana indywidualnie. Poza tym, odliczeniu podlegają opłaty składkowe na emeryturę i ubezpieczeniowe, alimenty na dzieci, a także koszty dojazdu do pracy i wyżywienia. Jednak SKAT w ciągu siedmiu lat może sprawdzić, czy zadeklarowane wydatki mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. W związku z tym, właściciele firm w Danii muszą przez ten okres magazynować dokumentację potwierdzającą prawdziwość zeznań podatkowych, które złożyli.

Zarówno duński przedsiębiorca, jak i pracownik, może skorzystać z kilku dostępnych ulg podatkowych. Ich lista, wraz z dokumentami potrzebnymi do ich uzyskania, znajduje się poniżej.

1. Ulga z tytułu zakwaterowania
- SKAT ustala ją co roku, w 2020 roku - 223 korony za dzień;
- trzeba okazać umowę najmu lokalu oraz rachunki za zakwaterowanie (w tym rachunki za media i czynsz).

2. Ulga z tytułu wyżywienia
- SKAT ustala ją co roku, w 2020 roku - 521 koron za dzień;
- prawo do skorzystania mają wszyscy tymczasowi pracownicy duńskich firm;
- wysokość maksymalna: 28,600 DKK na rok.

3. Ulga z tytułu przekraczania mostów
- mogą z niej skorzystać wszyscy pracownicy duńskich firm, którzy w drodze do pracy przekraczają płatny most;
- trzeba przedstawić rachunek lub bilet potwierdzający opłatę.

4. Ulga z tytułu dojazdu do pracy
- prawo do skorzystania mają wszyscy pracownicy duńskich firm, których droga z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w obie strony wynosi więcej 24 km
- trzeba przedstawić np. rachunki za paliwo, bilety komunikacji miejskiej, bilety lotnicze, bilety autokarowe, bilety z bramek autostradowych czy bilety za prom (w zależności od rodzaju środka transportu).
- SKAT ustala ją co roku, w 2020 roku - 1,96 koron za 1 km (25-120 km w obie strony) oraz 0,98 koron za 1 km (powyżej 120 km).

5. Ulga podatkowa Cross border (osoba przekraczająca granicę)
- mogą z niej skorzystać osoby, których minimum 75% rocznego dochodu pochodzi z Danii;
- aby móc skorzystać z ulgi Cross border należy to zrobić najpóźniej do 1 czerwca kolejnego roku od zakończenia pracy na terenie Danii;
- osoby będące w związku małżeńskim muszą zawrzeć dochody współmałżonka we wspólnym rocznym rozliczeniu podatkowym (dochody współmałżonka z 2020 roku nie mogą przekroczyć 46,5 tys. koron);
- trzeba przedstawić akt ślubu oraz zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach swoich i współmałżonka. Dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego (na język duński bądź angielski); - wysokość maksymalna: 16 tys. DKK.

6. Ulga podatkowa z tytułu kosztów odsetek od kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych
- prawo do skorzystania mają osoby, które posiadają kredyt oraz których minimum 75% rocznego dochodu pochodzi z Danii;
- trzeba przedstawić przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język duński bądź angielski, zaświadczenie z banku (zawierające dane kredytobiorcy, wysokość opłaconych odsetek, typ kredytu oraz nazwę banku), które pokazuje wysokość uiszczonych odsetek w danym roku podatkowym.

7. Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego.
- prawo do skorzystania mają osoby, które prowadzą również gospodarstwo domowe w swoim miejscu zameldowania;
- trzeba przedstawić akt ślubu przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie z Urzędu Miasta o tym samym miejscu zameldowania ze swoim współmałżonkiem. Dokumenty te muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego (na język duński bądź angielski).

Duńskie progi podatkowe

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dla osób płacących podatki, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi ochronę przed podwójnym opodatkowaniem. Na mocy tego aktu pojawia się możliwość skorzystania z dwóch opcji:

1. podatki zapłacone w państwie zatrudnienia będą odliczone od podatków w państwie zameldowania,

2. dochód uzyskany w kraju zatrudnienia, będzie opodatkowany tylko raz (w kraju, w którym został osiągnięty) i zostanie zwolniony z podatku w drugim państwie.

Warto pamiętać, że zgodnie ze zmianami prawnymi, w przypadku wybrania pierwszej opcji, kwota odliczenia będzie mogła wynosić najwyżej 1 360 zł. Limit ten dotyczy osób, których zagraniczne dochody są osiągane ze źródeł takich jak: stosunek pracy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy, działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście lub, z wykonywanej poza terytorium, Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej.

FAQ

1. Ile wynosi kwota wolna od podatku?
W 2020 roku kwota wolna od podatku w Danii wynosiła 46 700 koron duńskich. Wynika z tego, że osoby, których roczne duńskie dochody za 2020 rok były niższe, są zwolnione z płacenia podatku dochodowego.

2. Do kiedy trzeba złożyć deklarację podatkową w Danii?
- Do 1 lipca - duńscy przedsiębiorcy (oraz duńscy nierezydenci podatkowi), którzy prowadzą na terenie Danii własną działalność gospodarczą. Dokument - Årsopgørelse, który zawiera decyzję podatkową, otrzymają oni po 2 lipca.
- Od 1 marca do 1 maja - osoby, które mają ograniczony obowiązek podatkowy oraz duńscy rezydenci podatkowi.
- Od 1 marca do 1 czerwca - osoby, które za poprzedni rok podatkowy chcą się rozliczyć z małżonkiem (a co za tym idzie, skorzystać z ulgi podatkowej Cross Border).

3. Co grozi za niedotrzymanie terminu rozliczenia z duńskim Urzędem Skarbowym?
W związku z tym, że rozliczenie ze SKAT-em jest obowiązkowe, za jego brak lub niedotrzymanie terminu, grozi kara finansowa, w wysokości nawet do 5 tys. koron.

4. Ile wynosi podatek od dochodu z akcji w Danii?
Podatek od dochodu z akcji w Danii wynosi 27% (od 0 do 54 tys. koron) lub 42% (ponad 54 tys. koron).

5. Kogo w Danii dotyczy ograniczony obowiązek podatkowy?
Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób, które mają umowę na czas określony i pracowników, którzy mieszkają poza granicami Danii. W takiej sytuacji opodatkowaniu ulegają tylko dochody uzyskane na terenie Danii.

6. W jakich ustawach znajdę informację o podatku dochodowym w Danii?
Ustawy dotyczące duńskiego podatku dochodowego to:
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Personskatteloven),
- Ustawa o kontroli podatkowej (Skattekontrolloven),
- Ustawa o podatku u źródła (Kildeskatteloven),
- Ustawa o ocenie podatkowej (Ligningsloven).

7. Co to jest duński Skattestyrelsen?
Skattestyrelsen to Urząd Skarbowy w Danii (inaczej: SKAT).

8. Co to jest Personfradrag?
Personfradrag to osobista ulga podatkowa, do której mają prawo duńscy rezydenci, którzy przepracowali na terenie Danii 12 miesięcy.

9. Co to jest Ejendomsværdiskat?
Ejendomsværdiskat to podatek gruntowy od nieruchomości (inaczej: podatek kastralny). Obejmuje nieruchomości bez względu na to, gdzie się znajdują. Podatek ten mają obowiązek płacić wszyscy rezydenci Danii. Polacy, którzy są duńskimi rezydentami, muszą płacić ten podatek również za swoje nieruchomości, które znajdują się na terenie Polski (stawka 1% za rok - nieruchomości o wartości poniżej 3,04 mln DKK; stawka 3% za rok - nieruchomości o wartości powyżej 3,04 mln DKK). Jednak istnieją ulgi oraz zwolnienia dotyczące podatku katastralnego:
10. Jak zamówić NemID?
Osoby, które posiadają duńskie prawo jazdy lub paszport i zameldowane są w Danii mogą zamówić NemID drogą elektroniczną na stronie www.nemid.nu. Można także udać się do punktu obsługi mieszkańców. Należy tam okazać ważny dokument tożsamości (np. paszport, prawo jazdy lub wystawioną w Danii kartę stałego pobytu ze zdjęciem), dowód posiadania numeru ewidencyjnego CPR (np. kartę ubezpieczenia zdrowotnego) oraz odpowiedzieć na kilka pytań na swój temat (lub przyprowadzić świadka). Osoby, które posiadają bankowość internetową, w kwestii NemID mogą zwrócić się do banku.

11. Czy kod Tastselv jest niezbędny?
Tak, można powiedzieć, że kod Tastselv w Danii jest niezbędny, ponieważ dzięki niemu można zalogować się na stronę SKAt-u, czyli duńskiego urzędu skarbowego (jest to miejsce, gdzie składa się deklarację podatkową online). Kod ten można zamówić pod adresem tastselv.skat.dk/borger/bestilkode.

12. Ile maksymalnie może wynosić obciążenie dochodu osoby fizycznej?
Na każdy okres podatkowy ustalana jest kwota wolna od podatku oraz maksymalny pułap obciążeń podatkowych, ale obciążenie dochodu osoby fizycznej nie może przekroczyć 59%.

13. Czym jest Personnummer?
Personnummer, czyli CPR (osobisty NIP), nadawany przez Urząd Celno-Podatkowy - SKAT, jest potrzebny do rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT.

14. Czym jest Årsopgørelse?
Årsopgørelse to decyzja podatkowa, którą podatnik otrzymuje zwykle po 2 lipca (jeśli dokona rozliczenia w terminie). Znajduje się tam suma zwrotu (oznaczona na zielono) lub dopłaty (oznaczona na czerwono).

15. Co to jest Folkeregistret?
Folkeregistret, czyli duńskie Biuro Obsługi Obywateli, jest odpowiedzialne za wydawanie duńskim pracownikom i przedsiębiorcom numeru identyfikacji podatkowej - Central Person Register (CPR). Do jego uzyskania niezbędny jest dowód tożsamości, umowa o pracę oraz umowa najmu. Numer ten jest niezwykle ważny, ponieważ gwarantuje on wszystkim pracującym w Danii dostęp do karty ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie, do nieodpłatnej opieki lekarskiej.

16. Kto w Danii uznawany jest za rezydenta podatkowego?
Rezydent podatkowy w Danii to osoba, która uzyskała dochody w tym kraju, ale też poza jego granicami.

17. Czym jest NemKonto?
NemKonto to rachunek bankowy (pracowniczy), na który przelewana jest wypłata za pracę oraz zwrot podatku ze SKAT-u.

18. Kto w Danii musi płacić podatek VAT?
Płatność podatku VAT jest w Danii obowiązkowa dla firm, które w ciągu roku odnotują przychód wyższy niż 50 tys. DKK.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Podatki w Danii"

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.