Otrzymaj wycenę

Polityka prywatności

Wstęp

Firma Atrum, jest właścicielem strony internetowej www.atrum.dk i zgodnie z polityką prywatności firmy, dba o bezpieczeństwo zebranych danych osobowych. Polityka prywatności zawiera informacje o rodzajach danych zebranych, celach zbierania oraz informacjach o administratorze danych.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Atrum. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia dotyczącego ochrony osób fizycznych, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych i przechowywane, do czasu wycofania zgody. Osoby, które podały swoje dane, mają prawo do ich dostępu i sprostowania, a także do wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że będzie to wymagane prawnie. Osoby mają również prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zbieranie danych osobowych

Rejestracja nie jest wymagana, aby wejść na stronę www.atrum.dk, jednak aby skorzystać z usług, użytkownik będzie proszony o podanie danych. Dane będą zebrane tylko wtedy, gdy bd niezbędne do świadczenia usługi i będą wykorzystywane tylko w tzm celu. Atrum zbiera jedynie istotne informacje potrzebne do wykonania usługi i nie wykorzystuje danych w sposób niezgodny z ich pierwotnym celem. W razie potrzeby sprawdzenia dokładności i aktualności danych, spółka może kontaktować się z osobami, które podały swoje dane. Niepodanie wymaganych informacji może prowadzić do opóźnień lub uniemożliwienia korzystania z usługi. Informacje, które będą zebrane, obejmują:
Wykorzystanie danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników i nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane będą używane do świadczenia usług na rzecz klientów, którzy zdecydowali skorzystać się z oferty firmy. Użytkownik otrzyma również informacje o naszych innych usługach i aktualnych działaniach jako firmy. Wszelkie inne wykorzystanie udostępnionych danych wymagać będzie uzyskania zgody użytkownika. Podejmiemy wszelkie odpowiednie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do:
Przekazane dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu ich zbierania lub wymagają tego przepisy prawne. Korzystanie z naszej witryny internetowej będzie traktowane jako wyrażenie zgody na warunki zawarte w naszej polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek postanowieniami, zalecamy nie korzystanie z naszej strony internetowej i nie podawanie żadnych danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.atrum.dk jest firma Atrum.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli nad tymi stronami i dlatego nie odpowiadamy za praktyki dotyczące bezpieczeństwa i poufności danych osobowych stosowane przez te osoby trzecie. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności przed skorzystaniem z takich stron.

Firma Atrum podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Dostęp do nich jest ograniczony tylko do osób, które muszą o nich wiedzieć i są zobowiązane do ich ochrony. Twoje dane osobowe nie będą manipulowane, zmieniane ani nadużywane przez osoby nieuprawnione. Firma Atrum nie szuka informacji wrażliwych za pośrednictwem naszej strony www.atrum.dk. Informacje wrażliwe to m.in. informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, wyznania, politycznych przekonań, zdrowia fizycznego i psychicznego, życia seksualnego, karalności lub przynależności do związków zawodowych.

Użytkownik posiada prawa dotyczące swoich danych osobowych, które przetwarzane są na stronie internetowej atrum.dk. Te prawa to:
Możesz skorzystać z tych praw poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Wszelkie takie żądania będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych lub marketingowych w przyszłości, wystarczy powiadomić firmę, wysyłając e-mail i podając adres e-mail, który ma zostać usunięty z bazy danych firmy. Rezygnacja z otrzymywania takich wiadomości nie wyklucza możliwości korespondowania pomiędzy firmą a użytkownikiem w związku z istniejącą relacją z Atrum.

Polityka plików cookies

Polityka dotycząca plików cookie opiera się na przechowywaniu niewielkich plików tekstowych, zwanych plikami cookie, na urządzeniu użytkownika przez jego przeglądarkę internetową. Te pliki są wysyłane z powrotem do strony internetowej lub aplikacji przy każdej kolejnej wizycie, aby rozpoznać użytkownika i zapamiętać jego preferencje i dane. Celem jest poprawienie funkcjonalności i usług oferowanych na stronie internetowej www.atrum.dk poprzez zbieranie danych na jej temat. Pliki cookie nie zawierają informacji o tożsamości użytkownika i nie powodują uszkodzeń systemu. Użytkownik może zdecydować o resetowaniu swojej przeglądarki, aby był informowany o wysyłaniu plików cookie lub aby je odrzucała.

Informacje zawarte w plikach cookie dotyczą korzystania ze strony internetowej, w tym podstron i wyświetlanych treści, daty i godziny wizyty oraz innych informacji o aktywności użytkownika na stronie. Są one wykorzystywane w celu analizy sposobu, czasu i miejsca korzystania ze strony www.atrum.dk, jednak nie są łączone z danymi osobowymi. Te informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy doświadczenia użytkownika na stronie, np. pozyskania wiedzy na temat najpopularniejszych treści i aktualizacji strony głównej w odpowiedzi na aktualne zainteresowania.

Czas trwania przechowywania plików cookie na urządzeniu użytkownika

Istnieją dwa rodzaje plików cookie - tymczasowe (session cookies) i trwałe (persistent cookies). Pliki tymczasowe są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania z witryny lub zamknięcia przeglądarki, natomiast trwałe pliki są zachowywane przez cały okres określony w parametrach pliku lub aż do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Również istnieją pliki cookie pierwszej i trzeciej strony. Te pierwsze są umieszczane bezpośrednio przez właściciela odwiedzanej witryny, a te trzecie przez zewnętrzne podmioty, gdy ich elementy są aktywowane na witrynie.

Pliki cookie umożliwiają dostosowanie funkcji i usług na stronie, a także uwierzytelnianie i optymalizację działania witryny. Dzięki plikom cookie zapisującym stan sesji, możliwe jest ulepszanie i ułatwianie korzystania z witryny. W kontekście marketingu, pliki cookie pozwalają na wyświetlanie i personalizację reklam, dostosowywanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika i poznanie jego preferencji. Analizy te nie identyfikują danych osobowych użytkownika i są jedynie przeznaczone do poprawy i rozwijania produktów i usług.

Zarządzanie plikami cookie

Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają użytkownikom sprawdzanie i usuwanie plików cookie. Mają też funkcję blokowania i usuwania plików po zakończeniu sesji. W takim przypadku wszelkie wcześniejsze ustawienia zostaną utracone. Należy jednak pamiętać, że całkowite blokowanie plików cookie może powodować nieprawidłowe działanie wielu stron internetowych i ich funkcji.
Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.