Otrzymaj wycenę

Zamawianie odcinków wypłat w Danii

Spis treści
Zamawianie odcinków wypłat 2
System płacowy 2

Zamawianie odcinków wypłat
Zanim odcinki wypłat zostaną po raz pierwszy wydane pracownikom, firma musi zostać wpisana do rejestru pracodawców – arbejdsgiverregistrering. Jest to forma dodatkowej rejestracji, do przedsiębiorstwa już wpisanego do rejestru VAT. Informację na temat, czy firma jest wpisana do rejestru pracodawców można sprawdzić za pośrednictwem strony SKAT Erhverv. Aby zatrudnienie pracowników było w Danii legalne, firma musi zostać wpisana do niniejszego rejestru.

System płacowy
Po przekazaniu informacji do rejestru pracodawców, kolejnym krokiem jest wpis firmy do spisu płacowego. Jednymi z rekomendowanych i bardziej popularnych systemów są Danløn oraz Bluegarden. Renoma systemu Danløn jest spowodowana przede wszystkim przystępnym i łatwym w obsłudze interfejsem. Założenie konta trwa około tygodnia lub dwóch tygodni, stąd lepiej tego dokonać nieco wcześniej. W przeciwnym wypadku pracownicy mogą nie otrzymać wypłaty na czas. Jeżeli jednak już zdarzy się taka sytuacja, pracodawca może awaryjnie wypłacić pracownikom firmy szacunkową kwotę pensji, zaś, kiedy odcinki wypłat zostaną utworzone, wyrównać dysproporcję.

Do utworzenia konta potrzebne będą następujące informacje:
• numer rejestracyjny firmy – CVR;
• numer rozliczeniowy;
• numer konta bankowego firmy.

Oprócz tego konieczne będzie także wprowadzenie informacji o pracownikach:
• imię i nazwisko pracownika;
• adres zamieszkania;
• numer CPR;
• numer rozliczeniowy (reg) i numer konta bankowego;
• rodzaj karty podatkowej: hovedkort, bikort czy frikort;
• umowę o pracę.

W celu wygenerowania listy płac niezbędne jest przekazanie także informacji na temat:
• okresu wynagrodzenia;
• ilość przepracowanych godzin;
• stawki godzinowej – przy rozliczeniu za godzinę pracy;
• wynagrodzenia brutto – dotyczy pracowników etatowych;
• świadczeń dodatkowych – takich jak np.: bezpłatne korzystanie z telefonu oraz samochodu, lunch itd.).
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.