Otrzymaj wycenę

System podatkowy w jednoosobowej działalności gospodarczej w Danii

System podatkowy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Duński system podatkowy nie należy do najprostszych. Aczkolwiek daje możliwości, z których przedsiębiorcy chętnie korzystają. W Danii, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można obniżyć bądź, w razie potrzeby, odroczyć podatek dochodowy. System opodatkowania działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcom na zastosowanie stawki podatku dochodowego od osób prawnych od tej części zysku z jednoosobowej działalności gospodarczej, która nie została wycofana z firmy na prywatne konto bankowe. Schemat opodatkowania jest często określany jako schemat podatku dochodowego od przedsiębiorstw lub w skrócie „VSO”. W najprostszym ujęciu, 22% stawka to podatek dochodowy płacony od zysków, które uzyskuje firma. W późniejszych latach, jeżeli przedsiębiorca wycofa zysk z działalności, będzie musiał zapłacić różnicę, jaka zachodzi między podatkiem dochodowym od osób prawnych (22%), a podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok, w którym zysk został ostatecznie wycofany.

W celu lepszego zobrazowania, jak działa system w ramach wyrównania różnicy podatku po wycofaniu zysku z działalności gospodarczej, niech posłuży nam niniejszy przykład:

w pierwszym roku działalności, przedsiębiorca korzysta ze schematu podatku od działalności gospodarczej i wówczas płaci 22% stawkę podatku dochodowego od zysku, który wyniósł 100 tys. DKK i pozostaje na koncie firmowym. Jednak w drugim roku właściciel wypłaca ten zysk, przenosząc pieniądze z firmowego rachunku bankowego na rachunek prywatny. Jeżeli jego stawka podatku dochodowego wyniesie 40%, np. w drugim roku, wówczas zapłaci różnice od 22% podatku już zapłaconego w systemie podatku od działalności gospodarczej w pierwszym roku i 40% podatku dochodowego od osób fizycznych, którą miał w drugim roku wypłacić zysk z firmowego konta bankowego.

W pierwszym roku działalności, przedsiębiorca, korzystając z opodatkowania dochodu na zasadach przewidzianych dla firm, opłacił 22% stawkę od zysku w wysokości 100 tys. DKK i ulokował go na firmowym rachunku. Jednak w drugim roku chciał wycofać ten zysk z konta firmowego na prywatny rachunek. Jeżeli jego podatek od dochodu wynosić będzie 40%, wówczas zapłaci różnice między już odprowadzonego w pierwszym roku działalności 22% podatku dochodowego od osób prawnych, a 40% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązującą w drugim roku.

Tak więc, system podatkowy, w ramach którego przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy od osób prawnych pozwala jedynie odroczyć regulację podatku od osób fizycznych. Jednakże, w niektórych przypadkach, system podatku od działalności gospodarczej może również wyeliminować maksymalny podatek w wysokości 15%, który ma zastosowanie, gdy dochód przekracza maksymalny przedział podatkowy. System podatkowy oferuje również zwiększenie wartości odliczenia podatku związanego z odsetkami naliczanymi od pożyczek, co czyni ten schemat opodatkowania idealnym rozwiązaniem dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które spłacają pożyczkę.

Opodatkowanie dla firm w jednoosobowej działalności gospodarczej

Właściciele firm jednoosobowych są utożsamiani z firmą. W świetle prawa bowiem ich przedsiębiorstwo nie posiada odrębnej osobowości prawnej. Stąd zwykle osoby te odprowadzają podatek dochodowy od działalności na takich samych zasadach, jak osoby fizyczne. Jednak istnieje możliwość zmiany metody rozliczenia. Kiedy należy więc rozważyć zmianę opodatkowania? Generalnie dwie sytuacje powinny skłonić właściciela takiej firmy do skorzystania z systemu rozliczenia dla firm:
1. gdy dochód osobisty jest wysoki (suma zysku w firmie oraz pensja, którą można uzyskać z pracy) – i przedsiębiorca płaci maksymalny podatek – a równocześnie dochód z działalności zostaje na rachunku przedsiębiorstwa;
2. gdy firma ma do spłacenia kredyt.

Zrównoważenie podatku dochodowego z zyskiem firmy

Dobrze prosperująca firma osiąga wysokie dochody, które pociągają za sobą zmiany w zakresie opodatkowania. Co to jednak oznacza, że firma osiągnęła wysoki dochód i kiedy przedsiębiorca będzie musiał odprowadzić maksymalny podatek? W praktyce wysoki dochód to taki, od którego przedsiębiorca zapłaci maksymalny podatek. Stawka podatku maksymalnego, doliczana do stawki zwykłego podatku od wszystkich dochodów, uzyskanych powyżej maksymalnego progu podatkowego, jest zazwyczaj stała i wynosi 15%. Jednak progi dochodowe ulegają zmianie z roku na rok. W 2021 r. prezentowało się to następująco:
• 15% podatku maksymalnego ma zastosowanie, gdy całkowity roczny dochód brutto przekracza (przed odliczeniu 8% składki AM) 592 174 DKK;
• 15% maksymalnego podatku ma zastosowanie, gdy całkowity roczny dochód brutto przekracza (po odliczeniu 8% składki AM) 544 800 DKK;
• 15% maksymalnego podatku ma zastosowanie, gdy całkowity miesięczny dochód brutto przekracza (przed potrąceniem 8% składki AM) 499 348 DKK;
• 15% maksymalnego podatku ma zastosowanie, gdy całkowity miesięczny dochód brutto przekracza (po odliczeniu 8% składki AM) 45 400 DKK.

Zmiana systemu opodatkowania na podatek dochodowy od osób prawnym może pomóc wyrównać dochód w okresie między latami, gdy działalność przynosi zysk, a przedsiębiorca zatrzymał pieniądze na rachunku firmowym. Wyrównanie dochód między rokiem z wysokim zyskiem a rokiem z niskim zyskiem, pozwala uniknąć płacenia maksymalnego podarku w roku z wysokim zyskiem.

Deklaracja zmiany opodatkowania

Każdy przedsiębiorca składa na początku roku szacunkową ocenę zysków, które uzyska. Właśnie wtedy właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej ma szanse dołączyć schemat podatku od działalności gospodarczej. W deklaracji należy kliknąć pole 184. Niemniej, w pierwszej kolejności należy obliczyć, jaka część zysku może zostać opodatkowana w schemacie podatkowym.

Nawet, gdy przedsiębiorca nie uwzględni zmiany opodatkowania we wstępnej ocenie dochodu, nadal może zadeklarować zmianę przy składaniu zeznania podatkowego. Wystarczy w polu nr 147 deklaracji zaznaczyć właściwą opcję. Oczywiście należy się w związku z tym stosować do wymogów rozdzielności majątkowej między firmą a finansami prywatnymi. Pociąga to z kolei za sobą konieczność porządkowania wszystkich dokumentów firmowych, czyli prowadzenia księgowości.

Księgowość

Forma opodatkowania dochodowego od osób fizycznych jest dość mocno skomplikowana. Złożoność obliczeń oraz przepisów sprawia, że większość osób, prowadzących firmy jednoosobowe, będzie potrzebowała pomocy profesjonalnego księgowego. Korzystając z opodatkowania dochodów od osób prawnych konieczne jest przestrzeganie rozdzielności między mieniem firmy a majątkiem prywatnym właściciela. Stąd bezwzględnym wymogiem jest posiadanie firmowego konta bankowego oraz rachunku prywatnego. Konto firmowe powinno być zarejestrowane na numer CVR firmy. Nie dozwolone jest mieszanie płatności firmowych z prywatnymi. W razie potrzeby lepiej jest wypłacić pieniądze z firmy na konto osobiste. Aczkolwiek wszystkie finanse prywatne i biznesowe muszą w 100% od siebie oddzielone.

Warto także wiedzieć, że aby skorzystać z opodatkowania dochodów na zasadach przewidzianych dla firm nie jest konieczne przechowywanie zysku w gotówce. Zyski mogą być przechowywane jako inne aktywa. Można więc przechowywać je w postaci produktów magazynowych lub można za osiągnięty dochód kupić sprzęt. Aczkolwiek jeśli chodzi o akcje, to nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania, choć można lokować kapitał pośrednio poprzez unikalne produkty inwestycyjne – tzw. investersforeninger. Najlepszym źródłem informacji w tej kwestii jest bank, w którym przedsiębiorca posiada firmowe konto. W czasie konsultacji, dobrze jest wspomnieć, że produkt inwestycyjny musi być zgodny z zasadami schematu podatkowego.

Kiedy zmiana systemu opodatkowania ma sens?

Nie da się jednoznacznie określić, który przedsiębiorca, mający firmę jednoosobową, powinien zdecydować się na zmianę systemu opodatkowania, a który nie. Jest to bowiem uzależnione od indywidulanej sytuacji właściciela działalności. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli osoba taka nie została objęta podatkiem maksymalnym lub nie ma zaciągniętej pożyczki na procent, korzystniejsze będzie opodatkowanie od osób fizycznych. W przypadku oprocentowanej pożyczki, warto rozważyć zmianę opodatkowania na firmowe, nawet, jeżeli nie odprowadza się maksymalnego podatku. Jedynym powodem, dla którego właściciel wolny od tego typu zobowiązań zdecydowałby się na zmianę opodatkowania, mogłoby być odroczenie podatku. W niektórych wypadkach może się to okazać bardzo zgubne. Jeżeli bowiem przedsiębiorca odroczy podatek a po kilku latach zdecyduje się zamknąć biznes, będzie zmuszony na raz cały odroczony podatek. Działania takie często powodują przypisanie maksymalnego podatku (15%) do części pieniędzy przechowywanych wewnątrz firmy. W rezultacie przedsiębiorca jest zmuszony odprowadzić dodatkowe 15% podatku, którego nie musiałby odprowadzać, gdyby wpłacał pieniądze na bieżąco. Właśnie dlatego zmiana systemu opodatkowania nie jest korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Przed podjęciem decyzji dobrze jest porozmawiać z doświadczonym księgowym, który podsunie najlepsze rozwiązania, dostosowane do indywidulanych potrzeb poszczególnych przedsiębiorców.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.