Otrzymaj wycenę

Różnice między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii

Spis treści
Różnice między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 2
Jednoosobowa działalność gospodarcza – wady i zalety 2
Deficyt 2
Odpowiedzialność 3
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety 4
Mniejsze ryzyko 4
Kapitał początkowy 4
Dochody 4

Różnice między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Wybór typu przedsiębiorstwa w Danii zależeć powinien przede wszystkim od tego, czego oczekuje osoba, która chce je utworzyć. Każdy rodzaj daje bowiem zupełnie inny zakres praw i obowiązków w ramach wybranej struktury. Jedną z ważniejszych kwestii jest odpowiedzialność, która, zależnie od wybranej formy prawnej, może być ograniczona lub też nie. Należy również odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania, jak np. czym będzie się zajmowała moja firma? Kim są moi klienci? Czy będą jakieś potencjalne zobowiązania? Czy jestem całkowicie pewien/-a, że mój pomysł na biznes jest dobry, czy też lepiej najpierw przetestować tę koncepcję? Te i inne pytania powinny stanowić podstawę wyboru odnośnie formy prawnej przyszłej firmy. Aczkolwiek, by dokonać wyboru potrzebna jest wiedza. W końcu, jak można podjąć decyzję, gdy nie zna się wszystkich opcji? Zastanówmy się więc, jakie są typy przedsiębiorstw w Danii i jakie możliwości otwierają przed właścicielami?

Jednoosobowa działalność gospodarcza – wady i zalety
Jednoosobowa działalność gospodarcza – Enkeltmandsvirksomhed – jest jedną z najprostszych form prowadzenia biznesu. Wybór między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powinien być podyktowany ilością funduszy oraz ukierunkowaniem na konkretny target. W przypadku, gdy brany pod uwagę model biznesowy, potencjalnie, niesie ze sobą niewielkie ryzyko, a nasze fundusze nie są zbyt duże, jednoosobowa działalność gospodarcza będzie wręcz idealnym rozwiązaniem. Rejestracji tej formy przedsiębiorstwa można dokonać w zaledwie kilka dni. W niektórych wypadkach może okazać się konieczne zatrudnienie audytora, który poprowadzi nas przez cały proces, aby przebiegał szybko, łatwo i bez zbędnych kosztów. W przeciwieństwie do spółki z o. o., utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga zgromadzenia określonej sumy kapitału początkowego.

Deficyt
Jednoosobowa działalność gospodarcza umożliwia użycia wpływów pochodzących z różnorodnych źródeł do wyrównania nieuniknionego deficytu, który pojawia się wraz z otworzeniem firmy. Czasami zdarza się, że nowoutworzony biznes przynosi dochody od samego początku. Jednak w większości wypadków, właściciel firmy ma w budżecie deficyt, którego wyrównanie może zająć od roku do nawet trzech lat. Tymczasem otwierając jednoosobową działalność gospodarczą przy równoczesnym zachowaniu pracy etatowej, początkowy deficyt firmy można odliczyć w ramach podatku od dochodu pracownika, dzięki czemu zwrot podatku będzie wyższy.

Poniższy przykład ilustruje tę korzyść: podatek w Danii wynosi zwykle między 35 a 45 %, ale dla uproszczenia zaokrąglimy ją do 50%. Wyobraźmy sobie, że deficyt w pierwszym roku wynosi 100 tys. DKK, a osoba, która tę firmę otworzyła wciąż pracuje na etacie, który przynosi dochód na poziomie 200 tys. DKK. Obliczając podatek na koniec roku, całkowity dochód wyniesie właśnie 200 tys. DKK i z tej kwoty można wyrównać deficyt, powstały w wyniku otwarcia firmy. Urząd skarbowy obliczając dochód roczny odejmie te 100 tys. DKK od 200 tys. DKK uzyskanego dochodu, a co za tym idzie podatek zostanie naliczony wyłącznie od tych pozostałych 100 tys. DKK. Jeśli zatem podatek wynosi około 50%, kwota podatku wyniesie 50 tys. DKK. W ten sposób można wykorzystać deficyt na swoją korzyść.

Odpowiedzialność
Jednoosobowa działalność gospodarcza, z punktu widzenia prawa, nie posiada odrębnej osobowości. W praktyce oznacza to, że nie ma rozdzielności majątkowej ani prawnej między firmą a jej właścicielem. W konsekwencji zatem, osoba prowadząca ten rodzaj przedsiębiorstwa może zostać pozwana przez klienta lub za niezapłacenie rachunków. Jeśli właściciel firmy przegra sprawę w sądzie, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. W jednym z najczarniejszych scenariuszy, przedsiębiorca być może będzie musiał sprzedać dom, aby spłacić zobowiązania firmy. Reasumując, posiadanie małej firmy jednoosobowej jest pod wieloma względami prostsze niż prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz należy mieć jednocześnie świadomość podejmowanego ryzyka.

Otworzenie firmy na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej jest więc dobrym wyborem, gdy ryzyko fiaska jest niewielkie. Rozważmy następujący przykład: Jeśli firma polega na pisaniu artykułów dla przyjaciół, rodziny i bliskich znajomych, a główne koszty ograniczają się do komputera, papieru, długopisu itd., ryzyko wytoczenia procesu jest mniejsze. Jeśli jednak działalność zostanie rozszerzona o dwóch lub trzech pełnoetatowych pracowników, właściciel będzie miał wobec nich zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzenia. Co więcej, przejmując jakiś duży biznes, który na przykład przynosi sprzedaż na poziomie miliona koron duńskich miesięcznie, ale właściciel zdecyduje się podjąć zlecenie i zapłacić partnerom outsourcingowym 900 tys. DKK, marża właściciela nie byłaby duża, choć zlecenie opiewałoby na kwotę miliona koron duńskich. Tego rodzaju sytuacje niosą ze sobą o wiele większe ryzyko.

Wiele kwestii, związanych ze zobowiązaniami, można regulować za pomocą odpowiednio skonstruowanej umowy. Rzecz jasna, nie da się całkowicie uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności; zawarcie umowy wiąże się z podjęciem jakiegoś rodzaju zobowiązania. Oprócz tego warto pod tym względem przyjrzeć się konkurencji, jakie warunki stawiają przy podejmowaniu zlecenia lub zasięgnąć porady prawnika. Dzięki temu zachowamy konkurencyjność.

Jeśli zatem chcemy otworzyć własny biznes, ale nasze fundusze są nie wielkie a ryzyko poważnych konsekwencji niewielkie, jednoosobowa działalność gospodarcza może okazać się najlepszym wyborem. W gruncie rzeczy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością również nie musi pociągać za sobą ogromnych kosztów, jednak należy pamiętać o możliwości pojawienia się deficytu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety
Porównując ze sobą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobową działalność gospodarczą, pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, dotyczy odpowiedzialności. Jeśli bowiem firma, podejmując zlecenie, które zostanie z jakichś względów lub też, zdaniem klienta, wykonane źle, trzeba się zastanowić, czy zobowiązania, jakie na ogół będą podejmowane przy podpisywaniu umowy, będą niosły ze sobą dużą odpowiedzialność w przypadku wytoczenia procesu. Jeśli nie, jednoosobowa działalność gospodarcza jest najszybszą i najłatwiejszą opcją rozpoczęci działalności. Jeśli jednak tak, lepiej jest rozważyć utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mniejsze ryzyko
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak sama nazwa wskazuje, pozwala zredukować ryzyko poniesienia przykrych konsekwencji w przypadku trudności wywiązania się z podjętych deklaracji. Właściciele spółek nie odpowiadają bowiem swoim prywatnym majątkiem, lecz jedynie kapitałem firmy.

Kapitał początkowy
Minimalna kwota budżetu zakładowego, który należy wnieść przed rejestracją spółki wynosi 40 tys. DKK.

Dochody
Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znacznie różni się od jednoosobowej działalności gospodarczej. Deficyt powstały w budżecie przy zakładaniu działalności jest odseparowany od jej właściciela, dlatego też nie ma możliwości zredukowania go w taki sposób jak miałoby to miejsce w przypadku działalności jednoosobowej. Jeśli właściciel spółki potrzebuje pobierać pensje z własnej firmy, to wówczas konieczne jest dopełnienie formalności i powinien on, tak jak każdy inny pracownik przedsiębiorstwa, otrzymać odcinki wypłat. Wypłacana pensja jest w tym układzie traktowana jako dochód osobisty właściciela firmy, a co za tym idzie musi on odprowadzić od tegoż dochodu stosowny podatek.

Jeśli początkowy deficyt budżetowy jest nieduży, a odpowiedzialność, związana z planowaną działalnością, jest duża i masz już klientów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najlepszym rozwiązaniem. Aczkolwiek należy być gotowym na ryzyko, które zawsze istnieje przy podejmowaniu własnej działalności gospodarczej.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.