Otrzymaj wycenę

Rozliczenie i zwrot podatku VAT w Danii

Rozliczenie i zwrot podatku VAT

Sporo przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem może zastanawiać się, jak właściwie rozliczyć VAT w Danii. W gruncie rzeczy nawet wielu doświadczonych biznesmanów może mieć pewne wątpliwości. Na naukę nigdy nie jest za późno. Pierwszą podstawową kwestią jest zatem pytanie: kto musi opłacać VAT? Następnie, jak go opłacić? Komu należy się zwrot podatku VAT i jak go otrzymać? Odpowiedzi na wszystkie te pytania można znaleźć poniżej.

Księgowanie faktur

Wszystkie firmy w Danii mają obowiązek prowadzenia księgowości. Wszystkie faktury powinny być nie tylko przechowywane, ale także zaksięgowane w dedykowanym do tego celu systemie. Duńskie przepisy stanowią, że przedsiębiorcy nie mogą korzystać z programów typu Excel do prowadzenia księgowości. Do tego celu są przeznaczone specjalne, certyfikowane oprogramowania, są to m. in.: e-conomic, Dinero, Billy’s Billing.

Dopiero po przekazaniu dokumentów księgowemu, ten może przejść do stworzenia raportu VAT, gdzie zostaną wyszczególnione wszystkie opłaty VAT, zarówno te ze sprzedaży, jak i od zakupów. Niektóre artykułu i usługi są w Danii zwolnione z tego podatku, są to np.: znaczki, ubezpieczenie dla taksówek, prenumerata gazet itp. Jeśli przedsiębiorca sprzedaje produkty bądź usługi, podlegające zwolnieniu z podatku VAT, zostanie to uwzględnione w raporcie.

Raport VAT

W momencie, gdy wszystkie faktury zostaną zaksięgowane, można przejść do stworzenia raportu VAT. W tym celu należy zalogować do swojego konta na oficjalnej stronie duńskiego Urzędu Skarbowego – SKAT. Następnie należy wybrać z menu odpowiednią opcję i zarejestrować wysokość podatku VAT od sprzedaży oraz zakupów. Uzyskany wynik to kwota VAT netto do zapłaty lub też zwrotu.

Rozliczenie podatku VAT

Jeżeli z raportu wynika, że przedsiębiorca powinien opłacić podatek VAT, z systemu zostaną wygenerowane następujące informacje:
• numer identyfikacyjny wpłaty – w Danii zaczynają się od różnych prefiksów, jak np. +71 lub +73, do których dołączona jest sekwencja cyfr. Numer należy wpisać w danych do przelewu;
• kwota podatku do zapłaty;
• termin płatności.

Osoby, posiadające firmowe konto w duńskim banku, mogą dokonać płatności za pomocą przelewu. Przebieg transakcji jest taki sam, jak przy opłacaniu np. rachunku za telefon.

Termin płatności

W Danii przedsiębiorcy opłacają podatek VAT co:
• pół roku;
• trzy miesiące;
• miesiąc.

Podane niżej terminy dotyczą jedynie kwartalnych rozliczeń VAT, które są w Danii najbardziej powszechne. Terminy są zależne od tego, jaki jest aktualnie kwartał (uwaga: terminy mogą ulec zmianie; w celu weryfikacji wystarczy przejść na stronę duńskiego Urzędu Skarbowego).

• 1 czerwca – VAT za I kwartał (styczeń, luty, marzec);
• 1 września – VAT za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec);
• 1 grudnia – VAT za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień);
• 1 marca – VAT za IV kwartał (październik, listopad, grudzień).

Zaległe płatności

W przypadku, gdy przedsiębiorca ma do opłacenia VAT, ale brakuje mu pieniędzy, będzie miał dług w Urzędzie Skarbowym, który jest kontrolowany poprzez konto podatkowe – Skattekontoen – które działa na tych samych zasadach, co konto bankowe, zaś dostęp uzyskuje się za pośrednictwem oficjalnej strony urzędu. Po przejściu na stronę, wystarczy przejść do sekcji biznesowej. Po złożeniu deklaracji VAT na koncie można sprawdzić:

• ile zostało zadeklarowane na wyciągu;
• jakie płatności zostały dokonane;
• zwroty;
• kwotę podatku do zapłaty, w tym odsetki i opłaty dodawane do długów VAT.

Zwrot VAT-u

Zwrot podatku VAT przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy odnotowali więcej transakcji zakupu niż sprzedaży usług lub produktów, do których doliczona jest stawka podatku. Pod wpływem tego powstaje kwota netto, którą Urząd Skarbowy w Danii nam powinien zwrócić. Zwrot podatku zostaje przekazany na firmowe konto bankowe, które posiada status NemKonta. Zwykle bank automatycznie przypisuje NemKonto, do firmowego rachunku, ale zdarza się także, że tego nie zrobi. Jest to szczególnie częste w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wówczas fiskus nie będzie mógł przekazać zwrotu podatku, ponieważ w systemie pokaże się błąd. W celu ustalenia, czy konto firmowe posiada status NemKonta, wystarczy przejść na stronę nemkonto.dk. Alternatywą jest również skontaktowanie się bezpośrednio z bankiem.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.