Podatki samozatrudnionych w Danii

Spis treści
Podatki samozatrudnionych 2
Oszacowanie dochodu 2
Zestawienie podatkowe 2
Podatek B 2
Korekta szacowanego zysku 3

Podatki samo zatrudnionych
Osoby, które zdecydowały się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, mają obowiązek dokonania w ciągu roku częściowych płatności w dziesięciu równych ratach. Raty bazują na szacunkowy wyliczeniach, nie zaś rzeczywiście uzyskiwanych dochodach. Tegoż szacunkowego wyliczenia dokonuje się na podstawie tzw. „samooceny”, której przedsiębiorca dokonuje osobiście.

Oszacowanie dochodu
W celu dokonania szacunkowej wysokości dochodu należy odwiedzić oficjalną domenę duńskiego Urzędu Skarbowego – SKAT Borger. Po otworzeniu strony, wystarczy pobrać specjalnie przeznaczony do tego celu formularz – Forskudsopgørelse. Zwykle, podatek, płacony przez pracowników jest skategoryzowany jako podatek A, zaś w przypadku właścicieli firm jednoosobowych mamy do czynienia z podatkiem B.

Zestawienie podatkowe
Podkoniec roku podatkowego wszyscy przedsiębiorcy w Danii są zobowiązani do uregulowania zobowiązań podatkowych w oparciu o rzeczywisty zysk. Roczny dochód powinien zostać obliczony na podstawie prowadzonej w firmie księgowości oraz rocznego raportu finansowego. Informacja o uzyskanym dochodzie musi zostać przekazana w zeznaniu podatkowym do Urzędu Skarbowego najpóźniej do pół roku po zakończeniu roku podatkowego. Niezwykle ważne jest, aby zeznanie podatkowe – Årsopgørelse – zostało złożone w terminie. W przeciwnym wypadku duński fiskus może nałożyć na właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej karę pieniężną w wysokości do 5 tys. DKK.

Po rozpatrzeniu zeznania podatkowego, Urząd Skarbowy przyzna firmie zwrot lub poprosi o dopłatę. Zwrot podatku następuje, gdy szacunkowe wyliczenia dochodu, zadeklarowane przez przedsiębiorcę, są wyższe. Natomiast, gdy dochód rzeczywisty jest wyższy niż początkowe założenia, przedsiębiorca zostanie poproszony o wyrównanie tej różnicy, czyli dopłatę. W celu uniknięcia naliczenia odsetek za nieuregulowanie podatku, wato dokonać jak najdokładniejszego oszacowania zysków oraz w razie potrzeby dokonać korekty.

Podatek B
Szacunkowe wyliczenie dochodu jest próbą przewidzenia, jaki dochód osiągniemy w ciągu roku z prowadzonej działalności jednoosobowej. Cała kwota zostanie następnie rozłożona na dziesięć rat, które przedsiębiorca będzie musiał zapłacić do 20 dnia każdego miesiąca y wyłączeniem czerwca oraz grudnia. Opłaty można dokonać na dwa sposoby:

1. automatycznie – wówczas samoczynnie bank dokonuje płatności;
2. ręcznie – w celu dokonania płatności konieczne jest ID płatności, które zostało podane na stronie internetowej Urzędu Skarbowego.

Korekta szacowanego zysku
W trakcie roku obrotowego czasem się zdarza, że szacunkowe wyliczenia odbiegają od faktycznie osiąganych dochodów. Wystarczy, że trafi się nowy klient, dzięki któremu nasz zysk znacząco wzrośnie. Innym zaś razem możemy stracić jakieś zamówienie na usługę lub towar, co przyniesie nieoczekiwaną stratę. W takim wypadku właściciel jednoosobowej może zmienić kwotę raty na podatek dochodowy, dokonując korekty wcześniej oszacowanych zysków.