Otrzymaj wycenę

Odliczenie kosztów samochodu dostawczego w Danii

Spis treści
Odliczenie kosztów samochodu dostawczego 2
Zakup samochodu dostawczego 2
Samochód dostawczy do celów firmowych 2
Podatek VAT 2
Sprzedaż 3
Podatek 3
Zakup samochodu do celów „mieszanych” 3
Podatek VAT 3
Podatek 3
Samochód dostawczy w leasingu 4
VAT 4
Utrzymanie samochodu 4
Paragon czy „potrącenia za kilometr”? 4

Odliczenie kosztów samochodu dostawczego
Firmowy samochód dostawczy może generować koszty, które podlegają zwrotowi. Jednak kryteria przyznania zwrotu różnią się od siebie, zależnie od tego, czy samochód został zakupiony czy też wzięty w leasing.

Zakup samochodu dostawczego
Podstawową przy zakupie firmowego samochodu dostawczego stanowią cele, do jakich chcemy go wykorzystywać. Mianowicie, czy samochód będzie eksploatowany wyłącznie do celów firmowych, czy również do celów prywatnych.

Samochód dostawczy do celów firmowych
Jednymi z ważniejszych kwestii są tu aspekty powiązane z podatkiem VAT, sprzedażą oraz podatkiem. Zwracając uwagę na te trzy wymiary przedsiębiorca uniknie błędów, które mogą odebrać szansę na zwrot podatku bądź być przyczyną nałożenia na niego kary.

Podatek VAT
Przy zakupie samochodu dostawczego, kupujący otrzymuje fakturę, na której kwota VAT czasem jest, a czasem nie. W przypadku, gdy samochód jest nowy, faktura zwykle będzie zawierała podatek VAT. Natomiast jeśli kupujemy auto z drugiej ręki (używany) podatek VAT może nie zostać uwzględniony na fakturze. Dzieje się tak zwykle, gdy sprzedawcą jest osoba prywatna.

Jeśli zakupiony samochód ma służyć wyłącznie do celów firmowych, a na fakturze została uwzględniona stawka podatku VAT, przedsiębiorca ma prawo odliczyć go w całości. Zatem, aby móc odliczyć VAT:
• samochód musi być przeznaczony tylko na potrzeby przedsiębiorstwa;
• na fakturze musi być wpisana stawka podatku VAT.

Kupując samochód od osoby prywatne, zwykle nie zostanie podana kwota VAT. Przedsiębiorca przed podpisaniem kontraktu, wycenia pojazd na przykład na 50 tys. DKK, ale nie jest możliwe tak po prostu obliczyć podatek VAT, bowiem jego stawka musi pojawić się na umowie. Tylko wtedy kupujący, może odliczyć podatek.

Sprzedaż
Jeśli przy zakupie firmowego samochodu dostawczego, który był wykorzystywany jedynie w celach służbowych, przedsiębiorca odliczył VAT, to przy sprzedaży również musi go doliczyć do ceny samochodu. Oprócz tego, sprzedaż pojazdu zostanie potraktowana jako zysk, który będzie podlegał opodatkowaniu, chyba że w wyniku transakcji odnotujemy stratę pieniędzy.

Podatek
Samochód wykorzystywany w 100% do prowadzenia działalności gospodarczej, należy najpierw odliczyć VAT, zaś pozostałą kwotę zaksięgować jako aktywa. Jeśli kupujemy używany samochód dostawczy bez VAT, najlepiej jest odliczyć 25% jego wartości jako amortyzację.

Zakup samochodu do celów „mieszanych”
Podobnie, jak przy zakupie auta dostawczego do celów firmowych, tak i przy zakupie samochodu, którego przedsiębiorca zamierza używać zarówno w pracy, jak też do celów prywatnych, ważne są kwestie podatków, które umożliwiają uzyskanie zwrotu części kosztów.

Podatek VAT
Niezależnie od tego, jak często przedsiębiorca wykorzystuje samochód do celów prywatnych, nie ma możliwości odpisania VAT-u od zakupu. Prywatna eksploatacja całkowicie wyklucza taką opcję. Nawet jeśli samochód dostawczy kosztował 30 lub 40 tys. DKK z VAT-em wykazanym na fakturze od sprzedawcy, przedsiębiorca nie może odliczyć podatku, ponieważ będzie używał samochodu do celów nie związanych z funkcjonowaniem firmy.

Podatek
Przepisy podatkowe różnią się od przepisów podatku VAT. Kupując samochód używany lub samochód do różnych celów, nie tylko służbowych, gdzie nie ma możliwości odpisania podatku VAT, cała kwota zakupu zostanie zaksięgowana jako aktywa i z tego tytułu będzie opodatkowana.

Jeśli zakupiony samochód dostawczy ma być przeznaczony wyłącznie do pracy, przy składaniu raportu rocznego można odliczyć 25% wartości pojazdu jako koszty. Dzięki temu uzyskasz amortyzację z tytułu zakupu. Nawet w przypadku, gdy samochód ma mieć różnorodne przeznaczenie, masz prawo odliczyć 25% wartości samochodu jako amortyzację, by następnie móc dokonać częściowego odliczenia podatku. Wysokość częściowego odliczenia podatku będzie zależna od tego, jak często pojazd jest używany do celów prywatnych, np. jeśli samochód jest w 50% przeznaczony do prywatnego użytku, to wówczas należy odliczyć 25% amortyzacji od pozostałych 50% wartości samochodu jako odliczenie od podatku.

Samochód dostawczy w leasingu


VAT
Zasady odliczania podatku VAT są zupełnie inne, gdy chodzi o samochód dostawczy w leasingu. Jeśli samochód ma być jedynie na potrzeby firmy, wówczas VAT można odliczyć w 100%. Natomiast w przypadku, gdy oprócz tego auto służy do prywatnych celów, przedsiębiorca ma prawo doliczyć jedną trzecią VAT-u wykazanego na fakturze.

Utrzymanie samochodu
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że użytkowanie samochodu pociąga za sobą pewne koszty, jak gaz, diesel, ubezpieczenie, podatek drogowy itp. Pojazd, którego przedsiębiorca używa do celów firmowych w 100%, może otrzymać pełny zwrot VAT-u za wszystkie te usługi. Aczkolwiek, warto wiedzieć, że nie wszystkie koszty zawierają w sobie podatek VAT. Parking, ubezpieczenie czy podatek drogowy zwykle są wolne od VAT-u. Tymczasem opłaty poniesione m. in. za:
• gaz;
• olej napędowy;
• serwisowanie pojazdu;
• przekraczanie mostów;

są powiększone o podatek od wartości dodanej usługi lub towaru. Zasady te mają zastosowanie również w przypadku mieszanego przeznaczenia pojazdu. Nawet, jeśli samochód dostawczy byłby w 99% używany do celów prywatnych, przedsiębiorca wciąż ma prawo do 100% zwrotu podatku VAT za utrzymanie samochodu.

Paragon czy „potrącenia za kilometr”?
W kontekście bieżących kosztów, związanych z utrzymaniem samochodu pojawia się jeszcze jedna istotna kwestia: paragony. Jeżeli przedsiębiorca nie dopilnuje, by księgować rachunki za tankowanie, straci możliwość odliczenia VAT-u i podatku. Jako alternatywne rozwiązanie, można wziąć pod uwagę inną metodę, która zakłada stosowanie stałej kwoty dla kosztów za każdy przejechany kilometr. Jest to o wiele prostszy sposób, by uniknąć ciągłego zapominania o rachunkach. Aczkolwiek, wspomniana metoda, w zależności od rodzaju posiadanego samochodu dostawczego, który przedsiębiorca zakupił lub wziął w leasing, może to nie wpływać korzystnie na finanse.

Jednakże wybierając metodę naliczania stałej kwoty za kilometr, dobrze jest w tym przypadku pobrać na telefon aplikację, która umożliwi naliczanie rzeczywiście przejechanych kilometrów. Aplikacja umożliwia także wybór trybu prywatnego lub firmowego, dzięki czemu użytkownik, na koniec każdego miesiąca, otrzymuje dokładny raport, który po zaksięgowaniu będzie stanowił dokument, potwierdzający deklarowany stan rzeczy i będzie wiarygodny w przypadku kontroli podatkowej.

Po wygenerowaniu raportu, przedsiębiorca może obliczyć, ile będzie wynosił zwrot kosztów. W 2018 r. kwota podlegająca odliczeniu wynosiła 3.54 DKK za kilometr na pierwsze 20 tys. kilometrów przejechane w ciągu roku. Powyżej 20 tys. kilometrów, stawka spadała do 1.94 DKK za kilometr. Stawka za kilometr poniżej 20 tys. kilometrów zawierała w sobie wszystko, z wyłączeniem:
• opłat za parkingi;
• podróży promem;
• przekraczania mostów.

Tego rodzaju koszty można wciągnąć w odliczenie podatku dochodowego, pod warunkiem, że dysponuje się paragonami.
Trudno stwierdzić, która metoda jest lepsza. Przedsiębiorca powinien policzyć, ile wyniesie odliczenie, gdyby korzystał z paragonów i porównać z kwotą, którą można odliczyć na podstawie przejechanych kilometrów. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na parę pytań:
• ile kosztuje samochód?
• ile kilometrów przejeżdża w ciągu roku?
• jakie jest spalanie samochodu? itd.

Udzielenie odpowiedzi na te i podobne pytania z pewnością pomoże podjąć decyzję.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.