Otrzymaj wycenę

Odliczenie kosztów firmy w Danii - amortyzacja

Spis treści
Odliczenie kosztów firmy - amortyzacja 2
Ulepszenia w dzierżawionych nieruchomościach 2
Zakup wartości firmy (goodwill) 3
Wyposażenie 3
Konwersja gotówki 4

Odliczenie kosztów firmy – amortyzacja
Są dwa różne rodzaje amortyzacji: 1) powiązany z zasadami księgowości; 2) związany z prawem podatkowym. Każdy duński przedsiębiorca musi przestrzegać, obowiązujących w kraju przepisów, dotyczących sporządzania deklaracji podatkowej, w ramach której należy w określony sposób obliczyć amortyzację oraz przychód.

Jeśli przedsiębiorca wejdzie w posiadanie aktywów o wartości 100 tys. DKK, odliczenia kosztów można do konać na dwa sposoby. Jednym z nich jest amortyzacja podatkowa, którą stosuje się do odliczenia kosztów od dochodu jeszcze przed odprowadzeniem podatku. Jeżeli właściciel firmy ma 1 mln DKK przychodu i dokona transakcji na tę samą kwotę, przychód wyniesie 0 DKK. W tej sytuacji nie mówimy o amortyzacji. Powstaje zatem pytanie, w jakich wypadkach znajduje zastosowanie amortyzacja? Generalnie wyróżnia się trzy typ amortyzacji podatkowej:
1. ulepszenia w dzierżawionych nieruchomościach;
2. zakup wartości firmy (w znaczeniu goodwill);
3. zakup wyposażenia.

Ulepszenia w dzierżawionych nieruchomościach
Ulepszeniami w dzierżawionych nieruchomościach – Indertning af lejde lokaler – nazywamy działania, które poprawiają warunki lokalowe, włączając w to np. malowanie, czyli ogólnie rzecz biorąc wszystko, czego nie będzie dało się zabrać w razie przeprowadzki. Po dokonaniu ulepszeń należy podliczyć koszty, jednocześnie uwzględniając VAT. Duńskie prawo pozwala odliczyć 20% całej kwoty od dochodu, podlegającemu opodatkowaniu.

Tak więc, jeśli przedsiębiorca uzyskał dochód w wysokości 1 mln DKK, ale w wynajmowanym sklepie czy też lokalu dokonano kwalifikowanych ulepszeń na tę samą kwotę, to wówczas firma ma prawo odliczyć od opodatkowanego dochodu, w pierwszym roku działalności 20% kwoty przeznaczonej na ulepszenia, czyli w tym wypadku 200 tys. DKK. Dzięki zastosowaniu amortyzacji, podatek dochodowy naliczany jest nie od 1 mln DKK, lecz 800 tys. DKK. Stosując amortyzację liniową, w drugim roku przedsiębiorca ponownie odliczy 20% i tak kontynuując aż do piątego roku odlicza się całą amortyzację. Osiągnięcie zysku w wysokości 1 mln DKK i poniesienie kosztów również w wysokości 1 mln DKK w pierwszym roku funkcjonowania firmy, sprawia, że cashfolw przedsiębiorstwa wynosi 0, jednak opodatkowany dochód wciąż będzie wynosił 800 tys. DKK, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorstwo wciąż musi zapłacić dość wysoki podatek dochodowy. Właśnie dlatego warto na samym początku zadać sobie pytanie: czy przepływ środków pieniężnych w firmie pozwala na dokonanie tego rodzaju inwestycji?

Zakup wartości firmy (goodwill)
Inny typ amortyzacji podatkowej w Danii stanowi zakup wartości firmy. Wraz z wejściem w posiadanie sklepu, restauracji lub firmy konsultingowej, nabywca jednocześnie zaczyna dysponować, przypisaną do tegoż przedsiębiorstwa, wartością firmy, która odnosi się m. in. bazy klientów. Goodwill jest zatem, posiadaną przez daną firmę, siecią lojalnych konsumentów, którzy byli zadowoleni z usług bądź produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo, gdy posiadał ją jeszcze poprzedni właściciel. Tak więc poziom satysfakcji jest wartości, która wyznacza cenę i powszechnie tę wartość nazywa się goodwill.

W związku z powyższym, obliczając podatek dochodowy należy uwzględnić, ile przedsiębiorca zapłacił za goodwill sklepu lub restauracji. Od tej kwoty można odliczyć jedną siódmą ceny, zapłaconą za goodwill firmy w pierwszym roku. Stosując amortyzację liniową, w drugim roku przedsiębiorca również ma prawo odliczyć jedną siódmą i tak aż do siódmego roku, kiedy to całkowita wartość goodwill zostanie odliczona.

Wyposażenie
Ostatnim rodzajem amortyzacji podatkowej jest zakup wyposażenia. Sprzęt odnosi się do całej gamy przedmiotów, poczynając od stołów i krzeseł przez sprzęt kuchenny, aż po samochody, systemy komputerowe i oprogramowanie. W celu obliczenia amortyzacji sumuje się wszystkie wydatki, jakie firma poniosła w ciągu całego roku, po czym od końcowego wyniku należy odliczyć 25%.

Warto zwrócić uwagę, że ten rodzaj amortyzacji, w przeciwieństwie do dwóch wcześniejszych, nie jest amortyzacją liniową, lecz degresywną, co w konsekwencji sprawia, że amortyzacja odnosi się do 25% salda. Na przykład, jeśli przedsiębiorca kupi samochód za 100 tys. DKK, po odliczeniu podatku, w pierwszym roku można odliczyć 25% wartości samochodu, co w tym przypadku daje 25 tys. DKK. Pozostałe 75 tys. DKK będzie więc saldem, które ma status aktywów firmy i nie zostanie odliczone jako koszt. W drugim roku z tych 75 tys. firma znów może odliczyć 25% (czyli 18 750 DKK), w trzecim z pozostałych 56 250 DKK również 25%, i tak dalej. W przypadku prezentowanego przykładu, odliczenie całkowitej amortyzacji zajmie 9 lat. Ze względu na długi okres oczekiwania zwrotu kosztów za sprzęt w amortyzacji degresywnej, należy przy dokonywaniu dużych inwestycji zwracać uwagę na przepływy pieniężne (cashfolw firmy).

Dodatkowo warto wiedzieć, że jeśli minimalne saldo wyniesie 13.5 tys. DKK + VAT (stawka z 2018 r.), nie ma konieczności corocznego odliczania 25% wartości, ponieważ gdy wartość salda jest niższa niż 13.5 tys. DKK można odliczyć wszystko naraz jako koszty w roku, w którym sprzęt został zakupiony.

Oprócz tego dochodzi kwestia sprzętu, wykorzystywanego zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych amortyzację należy podzielić między to, co da się odliczyć jako koszty firmowe, a to, co ma być uważane za prywatne.

Konwersja gotówki
Kwestia konwersji gotówki odnosi się głównie do restauracji, sklepów oraz kawiarni – czyli tych działalności gospodarczych, przy zakupie których można wziąć kredyt hipoteczny od sprzedawcy. Na przykład, przedsiębiorca kupuje sklep za 1 mln DKK, ale w gotówce płaci jedynie 100 tys. DKK, zaś sprzedawca udziela pożyczki na pozostałe 900 tys. DKK. W tego typu transakcjach, konieczne jest uwzględnienie, przy obliczaniu amortyzacji, kwoty przekazanej w gotówce i dokonanie stosownej konwersji gotówkowej tych hipotek.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.