Otrzymaj wycenę

Nowy system rozliczania podatku VAT w Danii

Spis treści
Nowy system rozliczania podatku VAT 2
„Moms One Stop Shop” 2
Trzy schematy systemu 2
Rejestracja 3
Deklaracja sprzedaży 3
Księgowość 4
Dla kogo jest „Moms One Stop Shop”? 5

Nowy system rozliczania podatku VAT
Prawo niektórych krajów Unii Europejskiej stanowi, że w przypadku dokonania transakcji między klientem, będącym obywatelem danego państwa, a sprzedawcą, przebywającym w innym państwie Unii, konieczne jest odprowadzenie podatku VAT w kraju rezydencji podatkowej klienta. W Danii, przedsiębiorcy, od 1 lipca 2021 r., deklarują VAT z tego typu transakcji poprzez system zwany „Moms One Stop Shop”. Niniejszy system ma ułatwić pracę firm, bowiem dzięki temu sprzedawca deklaruje i płaci VAT dla wszystkich krajów UE w jednym miejscu.

„Moms One Stop Shop”
Nowe zasady rozliczenia VAT-u odnoszą się do relacji B2C w sprzedaży do krajów UE. Nowe przepisy są istotne szczególnie dla przedsiębiorców, którzy świadczą usługi bądź sprzedają towary klientom z UE, gdzie VAT musi zostać uregulowany w kraju rezydencji podatkowej klienta. System „Moms One Stop Shop” zaczął działać od 1 lipca 2021r. Szczególną uwagę powinni mu poświęcić przedsiębiorcy, których dochód w firmie, pochodzący z dystrybucji towarów lub usług do klientów z krajów UE, przekracza 10 tys. EUR w roku kalendarzowym. Jeżeli zaś zysk z tego rodzaju transakcji nie przekracza progu 10 tys. EUR, firma odprowadzi podatek od zysku w Danii, ale istnieje możliwość zarejestrowania się w systemie „Moms One Stop Shop”. Zmiany są również istotne dla tych, który importują towary spoza UE, gdyż nawet towary, których cena nie przekracza 80 DKK są obciążone VAT-em w pełnej wysokości.

Trzy schematy systemu
System „Moms One Stop Shop” składa się z trzech różnych schematów:

1. schemat europejski
Opcja ta jest przeznaczona dla przedsiębiorstw:
• które dystrybuują swoje usługi lub towary na terenie UE;
• których produkty lub usługi nigdy nie opuszczą UE.

2. schemat nieeuropejski
Opcja ta jest przeznaczona dla przedsiębiorstw:
• które są zlokalizowane poza granicami UE;
• które sprzedają towary lub usługi klientom z UE;
• których produkty lub usługi nigdy nie opuszczą UE.

3. schemat importu
Opcja ta jest przeznaczona dla przedsiębiorstw:
• które sprzedają produkty spoza UE konsumentom w UE;
• których cena produktów nie przekracza 150 EUR za sztukę.

Firmy, które spełniają te warunki, mogą się zarejestrować w jednym z krajów UE i płacić podatek VAT od całej sprzedaży w UE.

Rejestracja
W celu zarejestrowania się w systemie „Moms One Stop Shop” należy:

1. zalogować się przy pomocy NemID;
2. wybrać odpowiedni schemat;
3. wybrać „Rozpocznij rejestrację”;
4. zakończyć 7 kroków i wydrukować potwierdzenie po złożeniu wniosku.

UWAGA: Wniosek należy złożyć osobiście.

Deklaracja sprzedaży
Firmy, które sprzedają swoje usługi lub produkty konsumentom z krajów UE powinny zadeklarować transakcję. Dotyczy to oczywiście, tych którzy są zarejestrowani w systemie „Moms One Stop Shop”. W tym celu należy:

1. zalogować się do SKAT Erhverv, następnie przejść do „Moms” i kliknąć „Moms One Stop Shop” (UWAGA: logowanie jest możliwe wyłącznie przy użyciu identyfikatora NemID);
2. wybrać okres, w którym chce się zadeklarować sprzedaż w UE;
3. zadeklarować, czy w danym okresie zostały sprzedane produkty bądź usługi i do jakich krajów;
4. zadeklarować kwotę VAT, stawkę procentową VAT oraz kwotę VAT dla poszczególnych krajów. Duńscy przedsiębiorcy powinni podać wszystkie kwoty w koronach duńskich (DKK);
5. zatwierdzić deklarację. Po wykonaniu tego kroku przedsiębiorca uzyska identyfikator płatności do swojego systemu bankowości.

Księgowość
Stawka podatku VAT, jaki duński przedsiębiorca powinien odprowadzić, zależy od kilku czynników:
• kraju, w którym znajduje się klient;
• stawek podatku VAT w kraju, do którego sprzedawane są usługi lub towary.

Dobrze jest więc wcześniej skonsultować się z księgowym. Ponadto skorzystanie z programu może wymagać podania kilku dodatkowych informacji:

1. w schemacie europejskim oraz nie:
a) kraj, w którym sprzedawane są produkty lub usługi;
b) opis produktów bądź usług, które zostały sprzedane oraz ilość;
c) data dostarczenia produktów lub usług;
d) kwota, która jest wykorzystywana do obliczenia podatku VAT i waluta;
e) ewentualne późniejsze korekty tej kwoty;
f) zastosowana stawka procentowa VAT;
g) należna kwota VAT z typem waluty;
h) data i wysokość otrzymanych płatności;
i) wszelkie częściowe płatności przed dostawą;
j) dane do faktury w przypadku wystawienia faktury;
k) informacje wykorzystywane do ustalenia, gdzie konsument mieszka i korzysta z usług; w przypadku produktów, gdzie wysyłka się rozpoczęła i gdzie się skończyła;
l) zwroty produktów, w tym kwota VAT.

2. w schemacie importu:
a) kraj, do którego są dostarczane produkty;
b) opis produktów, które zostały dostarczone oraz ilość;
c) data dostarczenia produktów;
d) kwota używana do obliczenia podatku VAT i waluta;
e) wszelkie korekty dokonane później do tej kwoty;
f) zastosowana stawka procentowa VAT;
g) należna kwota VAT wraz z walutą;
h) data i wielkość otrzymanych płatności;
i) dane do faktury w przypadku wystawienia faktury;
j) informacje, służące do ustalenia, skąd jest konsument, korzystający z usług lub produktów oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia wysyłki;
k) zwroty produktów, w tym kwota VAT;
l) numer zamówienia lub transakcji;
m) numer partii, jeśli sprzedawca jest bezpośrednio zaangażowany w dostawę.

Dla kogo jest „Moms One Stop Shop”?
Korzystanie z systemu nie jest obowiązkowe, ale warto się nad tym zastanowić, ponieważ może się to okazać bardzo korzystne. Za pomocą nowego systemu rozliczenia podatku VAT przedsiębiorcy oszczędzają mnóstwo czasu i wysiłku, gdyż uregulowanie wszelkich należność związanych z VAT-em dokonuje się w jednym miejscu. Jest to szczególnie pomocne, dla tych którzy dystrybuują swoje usługi towary do różnych krajów UE. Jedyne co trzeba zrobić, by zacząć korzystać z sytemu, to dokonać rejestracji firmy w systemie.

Dane, dotyczące sprzedaży B2C w UE należy przechowywać w dokumentacji firmowej przez okres 10 lat. Osoby, które nie zarejestrują się w nowym systemie rozliczenia podatku VAT, będą musiały zarejestrować się zapłacić podatek VAT w każdym kraju UE, do którego zostały dostarczone produkty bądź usługi.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.