Otrzymaj wycenę

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii

Spis treści
Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii 2
5 powodów 2
Dobrowolne zamknięcie duńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2
Likwidacja przymusowa 2
Restrukturyzacja 3
Ogłoszenie upadłości 3
Likwidacja na podstawie oświadczenia wspólników 3

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii
Powodów zamknięcia przedsiębiorstwa może być całe mnóstwo. Jednak zasadniczo da się je skategoryzować. Czasem decyzja o zakończeniu działalności należy do właściciela, a czasem zostaje ona podjęta bez jego udziału. Jak zamknąć swoją spółkę z o. o.? Co może zrobić właściciel, kiedy decyzja o zamknięciu nie została podjęta przez niego? Na te i inne pytania, odpowiedź można znaleźć w niniejszym artykule.

5 powodów
Można powiedzieć, że poniekąd wszelkiego rodzaju powody zamknięcia da się zawrzeć w jednej z następujących przyczyn:
1. dobrowolne zamknięcie spółki (decyzja podjęta przez wspólników);
2. likwidacja przymusowa (nakazane przez sąd);
3. restrukturyzacja;
4. ogłoszenie upadłości (postępowanie wszczęte na wniosek spółki bądź wierzyciela);
5. likwidacja na podstawie oświadczenia wspólników.

Dobrowolne zamknięcie duńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Warunkiem dobrowolnej likwidacji firmy jest w tym wypadku wypłacalność firmy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo posiada więcej aktywów niż zobowiązań. Spółka powinna ogłosić swoją decyzje publicznie, aby wierzyciele mieli co najmniej 3 miesiąca na zgłoszenie roszczeń. Jeśli podmiot fizyczny lub prawny nie upomni się w tym czasie o spłatę długu, po oficjalnym zamknięciu firmy wspólnicy są chronieni i nie poniosą żadnych konsekwencji z tego tytułu. W celu rozwiązania spółki należy powołać likwidatora, którym w wielu wypadkach jest prawnik.

Likwidacja przymusowa
Sytuacja, w której decyzja o zamknięciu przedsiębiorstwa zostaje podjęta bez udziału właściciela, dotyczy w przeważającej części nakazów sądowych. Powodem takiej dyspozycji mogą być następujące przyczyny:
• nieterminowe złożenie raportu rocznego;
• rezygnacja Dyrektora Zarządzającego;
• obowiązkowy audyt nie został przeprowadzony z powodu rezygnacji audytora, który nie powołał nowego audytora.

Jeżeli spółka ma zostać rozwiązana na mocy wyroku sądowego, to wówczas organ ten powołuje likwidatora, który ma za zadanie dokonać przeglądu sytuacji finansowej firmy. W przypadku, gdy firma jest niewypłacalna zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe. Natomiast, gdy firma posiada płynność finansową, spółka zostanie po prostu zamknięta.

Restrukturyzacja
Podjęcie decyzji o restrukturyzacji jest jednym ze sposobów uniknięcia postępowania upadłościowego. Wówczas, sąd wyznacza osobę, której zostanie powierzone czuwanie nad tym procesem – restrukturyzatora.

Ogłoszenie upadłości
Zanim firma ogłosi upadłość, konieczne jest wszczęcie postępowania drogą sądową. Pozew może zostać złożony przez samą spółkę bądź wierzyciela. Głównym powodem ogłoszenia upadłości firmy jest brak płynności finansowej.

Likwidacja na podstawie oświadczenia wspólników
W celu rozwiązania spółki na podstawie oświadczenia wspólników należy:

1. uporządkować całą dokumentację firmową, czyli czy posiadamy wszystkie faktury oraz wyciągi bankowe, jak również zakończyć księgowanie do dnia, w którym ma nastąpić oficjalne zamknięcie przedsiębiorstwa;
2. zadeklarować VAT – po uregulowaniu należności za ostatni okres, należy złożyć wniosek o usunięcie z rejestru;
3. w przypadku, gdy w firmie byli zatrudniani pracownicy, konieczne jest wypłacenie wynagrodzenia, jak również sprawdzenie, czy wszystkie płatności podatku pracowniczego zostały rozliczone oraz czy na Skattekonto widnieją jakieś deklarowane podatki pracownicze, jeśli tak trzeba je rozwiązać. Następnie przedsiębiorca powinien zgłosić prośbę o usunięcie z rejestru pracodawców – to samo dotyczy wszystkich innych zobowiązań, np. ceł itp.;
4. w systemie SKAT Erhverv przesłać deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy. W roku, w którym ma nastąpić zamknięcie firmy wymagana jest specjalna, ręczna deklaracja w rozszerzeniu PDF – ophørende selvangivelse. Wszystkie szacunkowe wyliczenia przyszłego podatku dochodowego będzie trzeba wówczas uregulować, zmieniając datę rozliczenia za pomocą panelu w systemie SKAT Erhverv. Zatem należy upewnić się, że wysokość podatku za rok, w którym spółka będzie rozwiązana pokrywa się z rzeczywistością. Jeżeli nie, to należy dokonać korekty;
5. po złożeniu wszelkich niezbędnych deklaracji, przedsiębiorca informuje Urząd Skarbowy, w którym nastąpi wyrejestrowanie firmy z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Wspomniana data, zwykle zbiega się z oficjalną likwidacją firmy.
6. złożyć wniosek o wydanie oświadczenia – betalingserklæring – które będzie poświadczało uregulowanie wszystkich zobowiązań podatkowych. Na wydanie oświadczenia zwykle czeka się od 3 do 6 miesięcy; 7. przygotować oświadczenie akcjonariuszy – betalingserklæring – które będzie poświadczało, że wszystkie obecne i przyszłe długi zostały spłacone; 8. zamknąć firmę na VIRK;
9. złożyć ostateczny wniosek o zamknięcie firmy w Duńskim Urzędzie ds. Biznesu. Rozpatrzenie wniosku zazwyczaj zajmuje od tygodnia do dwóch tygodni.

Ogólnie rzecz biorąc cały rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje dosyć dużo czasy. Podobnie jest w przypadku dobrowolnej likwidacji. Tymczasem, zamykając spółkę na podstawie oświadczenia jej wspólników, nie jest wymagany 3 miesięczny okres oczekiwania na zgłoszenie się wierzycieli. Aczkolwiek, należy podkreślić, że niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków będzie skutkowało naliczeniem długu, który akcjonariusze będą musieli spłacić. Stąd tak istotne staje się dopełnienie formalności i uregulowanie wszystkich podatków bądź innych zobowiązań przedsiębiorstwa.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.