Otrzymaj wycenę

Kogo dotyczy obowiązek audytu w Danii

Kogo dotyczy obowiązek audytu?

Osoby, prowadzące firmę w Danii niejednokrotnie zadają sobie pytanie, czy przygotowany raport roczny powinien zostać potwierdzony przez profesjonalnego audytora. Odpowiedź na to pytanie często zależna jest od różnych czynników. Inne bowiem zasady audytu obowiązują w firmach jednoosobowych, a inne w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy też holdingowych.

Generalnie, obowiązek audytu nie dotyczy osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 2006 r. w większości są z niego zwolnione. Kto więc ma obowiązek przeprowadzania corocznego audytu i jakie są zasady? Odpowiedź znajdziemy w dalszej części artykułu.

Spółka z o. o.

W Danii są różne rodzaje spółek z o. o., należą do nich m. in.: IVS oraz ApS – które mogą zostać zwolnione z audytu w przypadku, gdy spełniają co najmniej dwa z trzech następujących warunków:
1. suma bilansowa wynosi maksymalnie 4 mln DKK – suma aktywów lub długów;
2. sprzedaż netto nie przekracza 8 mln DKK rocznie (bez podatku VAT);
3. w firmie, w ciągu roku jest zatrudnionych średnio 12 pracowników pełnoetatowych.

Pierwszy rok działalności firmy

Przedsiębiorstwa, które dopiero weszły na rynek mają prawo wyrejestrować audyt, co będzie skutkowało tym, że na koniec pierwszego roku obrotowego firma będzie zwolniona z tego obowiązku. W tym celu wystarczy w dokumencie założycielskim – akt potwierdzający, że spółka została zarejestrowana – dodać stosowną notatkę: at fravælge revisionspligt. Równocześnie należy pamiętać, że statut nie powinien zawierać punktów odnoszących się w żaden sposób do zasad przeprowadzania audytu. Szczególną uwagę powinni zwrócić na to przedsiębiorcy, którzy statut pobrali ze źródeł internetowych.

Wieloletnie firmy

W przypadku, gdy firma działa już od wielu lat, ale chciałaby wyrejestrować audyt, ponieważ nie zrobiła tego na początku, może tego dokonać w czasie zwykłego zgromadzenia udziałowców, które odbywa się każdego roku. Na posiedzeniu, zatwierdzany jest bowiem raport, dotyczący poprzedniego roku obrotowego firmy.

W celu wyrejestrowania audytu należy:
1. odnotować wyrejestrowania audytu w protokole na walnym zgromadzeniu;
2. uzyskać zgodę wspólników na zmianę statutu, która wiąże się z usunięciem punktów, wiążących się z audytem;
3. napisać w oświadczeniu kierownictwa, że warunki wyrejestrowania audytu zostały zatwierdzone. Oświadczenie pisze się na koniec roku przy wypełnianiu rocznego raportu.

Spółka holdingowa

Warunki stawiane spółkom holdingowym są dosyć podobne do tych, które obowiązują spółki z o. o. Aczkolwiek jest pewna istotna różnica, która utrudnia wyrejestrowanie audytu. Otóż, holding posiada kontrolną ilość udziałów w spółkach operacyjnych, która zazwyczaj oznacza jakieś 20%. Jeżeli:
1. saldo wynosi 4 mln DKK;
2. sprzedaż 8 mln DKK;
3. firma zatrudnia 12 pełnoetatowych pracowników;

wówczas spółka może wyrejestrować audyt. Jednakże, że podane warunki odnoszą się nie tylko do spółki zarządzającej, ale zarazem do tych, w których posiada udziały. Oznacza to, że suma bilansowa i sprzedaż, jak również liczba pracowników ze wszystkich spółek musi mieścić się w podanych zakresach. Zatem niespełnienie któregokolwiek warunku sprawia, że firma ma obowiązek przeprowadzać co roku audyt.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.