Otrzymaj wycenę

Jak utworzyć w Danii spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) w Danii

Spis treści
Jak utworzyć w Danii spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS)? 2
Rejestracja 2
Depozyt kapitału zakładowego 2
Struktura firmy 2

Jak utworzyć w Danii spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS)?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością typu ApS (na którą decyduje się większość przedsiębiorców) to specyficzny rodzaj spółki z o. o. w Danii. Właściciel Apartsselskab nie jest osobiście odpowiedzialny za zobowiązania i długi spółki. Co więcej warto wiedzieć o tym rodzaju spółki z o. o.?

Rejestracja
Utworzenie Apartsselskab wymaga zarejestrowania działalności w Duńskim Urzędzie ds. Przedsiębiorstw – Erhvervsstyrelsen. W celu dopełnienia formalności, niezbędne jest posiadanie kapitału zakładowego w wysokości 40 tys. DKK. Budżet ten może zostać później wykorzystany na pokrycie kosztów przedsiębiorstwa, wynagrodzeń oraz dywidend. Trzeba jednak pamiętać, że kapitał w żadnym wypadku nie może trafić na prywatne konto właściciela/-li, lecz powinien zostać ulokowany na firmowym rachunku bankowym.

Depozyt kapitału zakładowego
Minimalna wysokość kapitału zakładowego w duńskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosić musi przynajmniej 40 tys. DKK. Wpłaty można dokonać tak w gotówce, jak i bezgotówkowo, deponując w firmie aktywa. Aczkolwiek, forma gotówkowa jest najprostszą i najszybszą formą wpłaty. W przypadku wpłaty bezgotówkowej można zdeponować np. samochód, towary, zapasy itd. Przy tej formie konieczne jest dostarczenie stosownych dokumentów, potwierdzających wartość deponowanych przedmiotów. Pociąga za sobą większe koszty oraz wydłuża proces tworzenia spółki. Usługi audytora to koszt między 5 a 15 tys. DKK + VAT.

Struktura firmy
W skład organu zarządzającego Apartsselskab może wchodzić jeden dyrektor lub też więcej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to właśnie właściciele byli dyrektorami spółki. Dyrektorzy mogą być rezydentami podatkowymi Danii, ale nie muszą. Podobnie rzecz się ma z właścicielami spółki, może być jedne właściciel lub wielu właścicieli. Jednocześnie warto pamiętać, że pożyczani pieniędzy od firmy, jeśli jest się jej właścicielem, nie jest wskazane. Nawet, gdy technicznie nie jest to nielegalne, opodatkowanie, które się z tym wiąże, jest bardzo niekorzystne.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.