Otrzymaj wycenę

Faktura sprzedaży w Danii

Spis treści
Faktura sprzedaży w Danii 2
Normalna faktura sprzedaży 2
Kiedy konieczne jest wystawienie faktury sprzedaży? 2
Uproszczona faktura sprzedaży 3
Paragon fiskalny 3

Faktura sprzedaży w Danii
Każde zdarzenie gospodarcze powinno być udokumentowane. Prowadząc przedsiębiorstwo, konieczne jest również prowadzenie księgowości. W Danii po dokonaniu transakcji, sprzedawca ma obowiązek wystawić klientowi stosowny dokument, który może przybrać formę: 1) zwykłej faktury sprzedaży; 2) uproszczonej faktury sprzedaży; 3) paragonu. Jakie informacje powinna zawierać każda z nich?

Normalna faktura sprzedaży
Zwykła faktura sprzedaży jest dokumentem wystawianym w trzech przypadkach:
1. jeśli klientem jest firma zarejestrowana jako płatnik VAT w Danii, a sprzedaż wynosi 3 tys. DKK + VAT lub więcej;
2. jeśli klientem jest firma zarejestrowana jako płatnik VAT i poprosi o fakturę, nawet jeżeli kwota transakcji była niższa niż 3 tys. DKK;
3. jeśli klient jest osobą prywatną a kwota transakcji przekroczyła 5 tys. DKK + VAT.

Faktura sprzedaży powinna jednocześnie zawierać zbiór określonych informacji, które świadczą o jej autentyczności. Oprócz tego poprawnie wystawiona faktura jest gwarancją uzyskania zwrotu podatku. Wszelkie błędy w dokumentacji powodują odrzucenie jej. Zwykła faktura sprzedaży powinna więc zawierać następujące informacje:
• nazwę firmy sprzedającego, adres i CVR;
• nazwę i adres firmy kupującego;
• numer faktury;
• datę wystawienia faktury;
• datę dostawy (jeżeli jest inna niż data wystawienia faktury);
• opis produktu lub usługi;
• cenę całkowitą bez VAT;
• wysokość stawiki VAT (np. 25%);
• kwotę VAT;
• cenę całkowitą z VAT.

Kiedy konieczne jest wystawienie faktury sprzedaży?
Wszystkim firmom, które znajdują się na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej należy wystawić zwykłą fakturę sprzedaży. W przypadku, gdy klient jest wpisany do rejestru VAT jako płatnik na dokumencie powinien znaleźć się jego numer identyfikacji podatkowej VAT. Przy sprzedaży z zastosowaniem odwrotnego obciążenia konieczne jest umieszczenie formuły „reverse charge”. Jednocześnie należy pamiętać, że każda sprzedaż do krajów Unii powinna zostać zgłoszona w duńskim urzędzie skarbowym. Właściciele krajowych przedsiębiorstw mają na to czas do 25 dnia następnego miesiąca po dokonaniu transakcji. Obowiązkiem sprzedawcy jest weryfikacja numeru VAT podanego przez klienta. W przeciwnym wypadku sam może zostać obciążony kwotą VAT. Mając z kolei do czynienia z klientami prywatnymi, którzy są obywatelami jednego z państw UE, sprzedawca powinien zadbać o to by otrzymali zwykłą fakturę sprzedaży. Warto także pamiętać o specjalnych zasadach „Moms One Stop Shop”, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Uproszczona faktura sprzedaży
Uproszczoną fakturę sprzedaży, firma świadcząca usługi lub też dystrybuująca jakiegoś rodzaju towary ma obowiązek wystawić gdy:

1. klienci są obywatelami Danii, a transakcja opiewała na kwotę wyższą niż 3 tys. DKK;
2. klienci prywatni dokonają zakupu na kwotę 5 tys. DKK z VAT.

Uproszczona faktura sprzedaży powinna zawierać następujące informacje:
• nazwę firmy sprzedającego, adres i CVR;
• numer faktury;
• datę wystawienia faktury;
• opis tego co zostało sprzedane;
• cenę całkowita bez VAT;
• kwotę VAT;
• stawkę VAT w %;
• cenę całkowitą z VAT.

Paragon fiskalny
W przypadku, gdy sprzedaż jest skierowana głównie do klientów indywidualnych, a firma posiada stałe punkty sprzedaży, w których jest możliwość drukowania paragonów, przedsiębiorstwo może wydawać zamiast uproszczonej faktury, paragon.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.