Otrzymaj wycenę

Czym różni się spółka holdingowa od innych form spółek w Danii?

Spis treści
Czym różni się spółka holdingowa od innych form spółek? 2
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa 2
Akcje, dywidendy i stawki podatku 2
Dochód z akcji w raporcie rocznym 3
Wspólne opodatkowanie 4
Rejestracja 4

Czym różni się spółka holdingowa od innych form spółek?
Spółka holdingowa to w gruncie rzeczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której cechą charakterystyczną jest posiadanie udziałów w kapitale innych przedsiębiorstw – spółek operacyjnych. Struktura tego rodzaju spółki może przybrać w Danii formę ApS bądź też A/S, lecz w żadnym wypadku nie może to być jednoosobowa działalność gospodarcza. Spółki holdingowe zazwyczaj nie są zarejestrowane jako płatnicy podatku VAT. Głównym przedmiotem działalności jest zarządzanie posiadanymi przedsiębiorstwami. Niezależnie od tego, ile udziałów spółka posiada w innych spółkach, będzie ona nazwana spółką holdingową. Ilość udziałów decyduje wyłącznie o wysokości podatków, które są niższe zwłaszcza przy dywidendach oraz sprzedaży akcji. W ramach działalności możliwe jest także podział deficytu z jednej spółki na drugą, z zyskiem w ramach wspólnego systemu podatkowego. Zysk również można odnotować w dokumentach jako dywidendy, co jest niezwykle korzystne w odniesieniu do ochrony zysków przed możliwymi procesami sądowymi lub innymi roszczeniami.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa
Sama firma nie musi mieć w nazwie „holding”, aby być spółką holdingową, głównym przedmiotem klasyfikacji stanowi w tym wypadku zakres działań przedsiębiorstwa. W ramach swoich poczynań firma będzie miała dochód dwojakiego rodzaju: 1) z dywidend otrzymanych od spółek operacyjnych; 2) z zysku sprzedaży udziałów w innych spółkach. Koszty prowadzenia odnoszą się do opłat księgowych i bankowych. Aczkolwiek straty mogą przynieś również akcje, które np. straciły na wartości. W kwestii opodatkowania, duńskie prawo podatkowe przewiduje 22% stawkę od dochodu firmy – tyle samo co każda inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Opodatkowaniu nie podlega za to przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów w innych spółkach.

Akcje, dywidendy i stawki podatku
Jeśli mamy w planach utworzenie spółki holdingowej, warto znać podstawowe zagadnienia. Tak więc na samym początku wyjaśnijmy sobie, czym tak naprawdę są akcje portfelowe. Otóż, gdy firma posiada mniej niż 10% udziałów w jakimś przedsiębiorstwie to nazywa się to wówczas akcjami portfelowymi. W przypadku udziałów portfelowych związanych ze spółkami prywatnymi obowiązują specjalne przepisy podatkowe. Generalnie 70% dywidend jest opodatkowane, ale zyski ze sprzedaży akcji są wolne od podatku. Wypłata dywidendy na rzecz akcjonariusza odbywa się na corocznym walnym zgromadzeniu lub na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Jakie są zatem stawiki podatku od dywidend, które otrzymuje się od spółek operacyjnych?
• w przypadku posiadania 10% lub więcej udziałów w firmie prywatnej – 0%;
• posiadanie mniej niż 10% udziałów w spółce prywatnej (akcje portfelowe) – 15,4% (tylko 70% dywidendy jest opodatkowane w skali 22%);
• w przypadku posiadania 10% lub więcej akcji spółki publicznej – 22%;
• posiadanie mniej niż 10% akcji spółki publicznej (akcje z portfela publicznego) – 2%.

Dochody w postaci akcji również są objęte ciężarem fiskalnym:
• w przypadku posiadania 10% lub więcej udziałów w firmie prywatnej – 0%;
• posiadanie mniej niż 10% udziałów w spółce prywatnej (akcje portfelowe) – 0%;
• w przypadku posiadania 10% lub więcej akcji spółki publicznej – 22%;
• posiadanie mniej niż 10% akcji spółki publicznej (akcje z portfela publicznego) – 22%.

Jak powszechnie wiadomo, wartość akcji nie jest stała, lecz zależy od wielu czynników, które mogą cenę pojedynczych akcji podnieść lub obniżyć. Co więc w sytuacji, gdy poniesiemy straty przy sprzedaży akcji? Czy można wówczas odliczyć te straty? Strat nie można odliczyć, gdy:
• firma posiada 10% lub więcej udziałów w firmie prywatnej;
• firma posiada mniej niż 10% udziałów w spółce prywatnej (akcje portfelowe);

Z kolei straty przy sprzedaży akcji można odliczyć w przypadku, gdy:
• firma posiada 10% lub więcej akcji spółki publicznej;
• firma posiada mniej niż 10% akcji spółki publicznej (akcje z portfela publicznego).

Dochód z akcji w raporcie rocznym
W raporcie rocznym spółka holdingowa może przedstawić wartość akcji niepublicznych, które kupuje albo jako rzeczywistą cenę zakupu, albo jako wartość wewnętrzną. Na czym polega różnica? Otóż, stosując metodę wartości wewnętrznej, co roku wartość akcji jest korygowana, by pokrywała się z wartością akcji, którą będzie w raporcie rocznym wykazywała spółka operacyjna. Jeśli więc wartość akcji wzrośnie, dochód będzie widoczny w raporcie, mimo że akcje nie zostały jeszcze fizycznie sprzedane. Tymczasem ukazując wartość w cenie zakupu, zysk zostanie wykazany dopiero po dokonaniu transakcji bądź też otrzymaniu dywidendy.

Wspólne opodatkowanie
Jeśli firma posiada 50% udziałów innej duńskiej firmy, wówczas automatycznie staje się ona administratorem wspólnego systemu podatkowego między spółką holdingową a operacyjną. Taki stan rzeczy jest wynikiem przepisów, obowiązujących na terenie Danii. Jeśli obie firmy znajdują się w granicach tego państwa, zostaną zarejestrowane w SKAT Erhverv w ciągu miesiąca od rozpoczęcia wspólnego opodatkowania. Wspólne opodatkowanie jest również możliwe, gdy firmy znajdują się w różnych krajach. Zabieg ten sprawia, że odpowiedzialność jest niejako dzielona między spółki operacyjne a spółkę holdingową. W pełni dzielona odpowiedzialność ma miejsce, gdy jedna ze spółek operacyjnych w 100% należy do spółki holdingowej lub częściowo podzielona, jeśli spółka jest częściowo własnością holdingu. W przypadku wspólnego opodatkowania obie firmy muszą korzystać z tego samego roku podatkowego. Jako, że to holding jest nadrzędny nad spółką operacyjną, zmiana roku podatkowego będzie obowiązywała firmę podlegającą holdingowi.

Rejestracja
Do utworzenia spółki holdingowej potrzebny jest kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 40 tys. DKK. Oprócz tego istnieje możliwość zarejestrowania spółki holdingowej przy pomocy kapitału zakładowego przeznaczonego na utworzenie spółki operacyjnej, wówczas kapitał ten nazywany jest „kapitałem obrotowym”. Utworzenie spółki operacyjnej przed holdingiem jest opcją dostępną, lecz wymagającą wielu formalności, a co za tym idzie staje się procesem skomplikowanym. W tym wypadku należy wziąć pod uwagę konsekwencje podatkowe przed przeniesieniem swoich osobistych udziałów ze spółki operacyjnej do holdingowej.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Danii? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Danii? Pozostaw tu swój telefon i email.